Farklı Kültürlerin Beşiği Anadolu Başlıklı Bilgilendirici Bir Metin

“Farklı Kültürlerin Beşiği Anadolu Başlıklı Bilgilendirici Bir Metin” kısaca yazacağız.

5. Etkinlik: A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız. (Farklı Kültürlerin Beşiği Anadolu, 6. Sınıf Türkçe kitabı sayfa 193)

Farklı kültürlerin beşiği Anadolu başlıklı bilgilendirici bir metin yazınız.

Tarihin geçmiş sayfalarına baktığımıza Anadolu farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu durum farklı kültürlerin beşiği Anadolu şeklinde bir ifade oluşmasını sağlamıştır. Geçmişe doğru tarihte bir yolculuk yaptığımızda Anadolu’da birçok devlet kurulmuş ve birçok medeniyet yaşamıştır.

Her devlet kendi kültürünü Anadolu’da yaşamış ve yaşatmıştır. Bugün gelinen noktada Anadolu’nun kültür varlıkları bakımından çok zengin olduğunu görürüz. Çünkü Anadolu’ya yerleşen her millet kendi kültüründen izler bırakmıştır.

Hititler, Asurlular, Lidyalılar gibi uygarlıklar, Selçuklular, Osmanlı Devleti gibi devletler daha bir sürü adını sayamadığımız devlet, beylik hepsi de Anadolu’da uzun yıllar varlık göstererek, örf ve adetlerini yaşatarak, kültürel varlıklarını inşa ederek Anadolu’nun farklı kültürlerin beşiği adıyla tanınmasını sağlamıştır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski