Farklı Kültürlerin Beşiği Anadolu Başlıklı Bilgilendirici Bir Metin

Farklı kültürlerin beşiği Anadolu başlıklı bilgilendirici bir metin yazınız. Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız. Verilen Başlık: Farklı Kültürlerin Beşiği Anadolu

Tarihin geçmiş sayfalarına baktığımıza Anadolu farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu durum farklı kültürlerin beşiği Anadolu şeklinde bir ifade oluşmasını sağlamıştır. Geçmişe doğru tarihte bir yolculuk yaptığımızda Anadolu’da birçok devlet kurulmuş ve birçok medeniyet yaşamıştır.

Her devlet kendi kültürünü Anadolu’da yaşamış ve yaşatmıştır. Bugün gelinen noktada Anadolu’nun kültür varlıkları bakımından çok zengin olduğunu görürüz. Çünkü Anadolu’ya yerleşen her millet kendi kültüründen izler bırakmıştır. Hititler, Asurlular, Lidyalılar gibi uygarlıklar, Selçuklular, Osmanlı Devleti gibi devletler daha bir sürü adını sayamadığımız devlet, beylik hepsi de Anadolu’da uzun yıllar varlık göstererek, örf ve adetlerini yaşatarak, kültürel varlıklarını inşa ederek Anadolu’nun farklı kültürlerin beşiği adıyla tanınmasını sağlamıştır.

Sonuç itibariyle ülkemiz geçmiş yıllarda birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Her uygarlık kendi yaşam kültürüne ait çeşitli eser bırakmıştır. Bu eserler günümüzde hala yaşatılmaktadır. Bunların taşıdığı izler ülkemizin farklı kültürlerin beşiği olduğunun göstergesidir. Kısacası Anadolu gerek yer altı kaynakları, gerek iklim koşulları ya da tarıma uygun bir araziye sahip olması nedeniyle uygarlıklar için cazip bir konumdadır. Onlar bu özelliklerin farkına vararak Anadolu’yu yurt edinmiş ve tarih sahnesinde yerini almıştır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski