Metindeki Önemli Noktaları Vurgulama Biçimleri 10 Örnek

Metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri ile ilgili 10 örnek yazınız.

Metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri demek, metinde altı çizili kelimeler veya koyu yazılmış bölümler kullanmak demektir. Metindeki altı çizili örneklerin, koyu yazılmış kelimelerin metne veya kullanıldığı cümleye kattığı anlam üzerinde durulur. Böylece metnin, paragrafın ana fikrine, yardımcı fikirlerine ulaşmak daha kolay olur.

Metin içinde altı çizilerek verilen sözcük ve sözcük grupları metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleridir. Burada altı çizili ifadeler metni anlamak için önemli ipucu veren kısımlardır.

Metindeki Önemli Noktaları Vurgulama Biçimleri 10 Örnek

1. İnsanlar hedefe ulaşmak için ilk olarak bir adım atarlar. Önemli olan ikinci, üçüncü adımı da atmaktır. Buradaki altı çizili ifadenin metne kattığı anlam kararlı olmaktır.

2. Çocuklar olmasaydı, böylesine sevinç sarmazdı yüreğimi. Buradaki altı çizili ifadenin şiire kattığı anlam, mutluluk ve sevinçle dolmaktır.

3. Son yıllarda barajlardaki su oranında azalma görülmüştür. Bu cümlede altı çizili kelime metne, bir şeyin gerçekleştiği anlaşılmak anlamı katmıştır.

4. Kompozisyonun güzel ve anlamlı olmasıyla öğretmenin gözüne girdi. Buradaki önemli noktan vurgulanış biçimi altı çizili ifadedir. Anlamı ise beğeni ve ilgisini kazanmak şeklindedir.

5. Öğretmenimle konuşmak için can atıyordum. Can atmak deyiminin anlamı, bir şeyi yapmayı ok istemek şeklindedir.

6. Derin düşünceler içinde olduğundan uyuyamıyordu. Çok düşünmek, kafa yormak.

7. Kazandığı tecrübeler sayesinde hata oranı en aza indi.  Yaşadığı durumlar veya olaylardan ders çıkarmak, deneyimli olmak.

8.  Sınav hazırlığı için arkadaşıyla geceyi gündüze katarak çalıştılar. Uzun süre, hiç durmadan, dinlenmeden, azmederek.

9. Sonunda didinip alın teriyle elde ettiği başarıya ulaştı. Çok uğraşmak.

10. Bu romanda, pek çok eserde rastlandığı gibi, kaleme dolanıp büyütülmüş insanlar yok. Bu örnek cümledeki altı çizili ifadede yazar tarafından abartılarak anlatılan karakterler anlatılmak istenmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski