Kültürün İlk Basamağı Ana Dilini İyi Konuşmak ve İyi Yazmaktır Kompozisyon

"Kültürün ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve yazmaktır." sözü size neler çağrıştırmaktadır? Bu sözün anlamı ile ilgili kompozisyon örneği kısaca aşağıda yer almaktadır.

Kültürün ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Çünkü ana dil kültürü oluşturan en temel etkenlerden biridir. Dil bir milleti millet yapan en önemli varlıktır. Kültürümüzü dilimizle ileriye, geleceğe taşırız. Kısacası dil kültürün varlığını sürdürmede önemli rol oynamaktadır. Bu noktada ana dili iyi konuşmak ve yazmak konusunda hepimize de önemli görevler düşmektedir.

Kültürü oluşturan unsurlara baktığımızda dil, tarih, milli değerler, gelenek görenekler, örf ve adetler, el sanatlarımız gibi çeşitli basamaklarla karşılaşırız. Bunlardan ilk sırada olan da dildir. Yani ana dilin kültürün ilk basamağı olmasının sebebi, dilin bir milletin kültürünün göstergesi olmasıdır. Dil zaten bir milletin varlığının en belirgin ispatıdır. Bu yüzden "Kültürün ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır" sözü söylenmiştir. Öyleyse dilimizi iyi öğrenmek gerekir. Dili iyi konuşup yazarsak dilimize sahip çıkma noktasında önemli bir adım atmış oluruz. Bundan dolayı evimizde, okulumuzda, iş yerlerimizde ana dilimizi düzgün kullanmaya, iyi konuşmaya ve yazmaya son derece dikkat etmeliyiz.

Sonuç olarak kültürümüz sözlü veya yazılı olarak gelecek nesillere dil aracılığıyla aktarmış bulunuyoruz. Bunun için de ana dilimizi iyi konuşmak ve yazmak lazımdır. Eğer ana dile hakim isek kültürümüz de sağlam temeller üzerinde oluşur. Bu sebeple dili iyi kullanmak her Türk vatandaşının en önemli görevlerinden biridir diye düşünüyorum.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski