Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız.

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız.

Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü onun en önemli ortak değerimiz olmasından kaynaklanır. Başka bir deyişle dil bir milleti oluşturan en önemli araçtır. İnsanların aynı dili konuşması, onları bir araya getirir ve millet yapar. Böylece dil çevresinde milli ve kültürel anlamda bir birlik meydana gelir. Çünkü Türkçe, milletçe bütünlüğümüzü sağlar. Milletlerin ortak değerlerinden en başta geleni dildir.

Millet olmak demek aynı dili konuşmak demektir. Bu da konuşulan dilin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Türkçemiz de bizim toplumsal birliğimizin en güzel göstergesi ve kanıtıdır. Hepimiz Türk milleti olarak anamızın ak sütü gibi temiz olan Türkçeyi kullanıyor ve böylece kendimizi ifade edebiliyoruz. Bu da bizi bir araya getiriyor. Dolayısıyla toplumsal hayatımız onun etrafında şekilleniyor.

Yabancı bir ülkeye gitseniz, aynı dili konuşan kimse olmazsa onlarla birlik ve beraberlik oluşturamazsınız. Çünkü konuştuğunuz dil birbirinden çok farklı ve anlaşma sağlanamaz. İşte Türkçenin toplumsal birliğimiz için ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabiliriz. Dil bir milleti millet yapan unsurların başında gelmektedir. Öyle ki dilimiz kimliğimizdir diyebiliriz.

Milletin toplumsal birliği dil sayesinde hayat bulur. İnsanlar dil ile anlaştığı için aynı dili konuşanlar bir arada yaşar ve toplumsal birlik meydana getirir. Buradaki en önemli etken dildir. Yani her millet kendi kullandığı dili ile bir bütünlük ifade eder. Bizim de ana dilimiz, güzel Türkçemizdir. Türkçenin bayrağı altında hep birlikte milletçe toplumsal birlik halinde yaşıyoruz.Dolayısıyla güzel Türkçemizi özenle kullanmalı ve ona her zaman sahip çıkmalıyız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski