Demokrasi kavramı sizde ne çağrıştırıyor?

“Demokrasi” kavramı sizde ne çağrıştırıyor? Kısaca açıklayınız.

Demokrasi kavramı bizde eşitlik, insan hakları milletin kendi kendini yönetmesi, yani yönetimde söz sahibi olması, herkesin eşit hak ve hürriyetlere sahip olması, özgürlük, insanların birbirinin haklarına saygı duymasını çağrıştırıyor.

Demokrasi kavramı bize ulusal egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu çağrıştırıyor. Cumhuriyet'in ilanıyla milletimiz de kendi kendimi yönetme hakkı elde etmiştir. Böylece milletin kendi iradesiyle kendini yönetmesi sağlanmıştır. İşte bu yüzden demokrasi kavramı bize Cumhuriyet yönetimini de çağrıştırmaktadır.

Demokrasi bir yönetim biçimi olarak bilinmektedir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi konular ön plandadır. Herkes hukuk önünde, kanun önünde eşittir.

Sonuç olarak demokrasi kavramı bize insanların eşit ve hür bir şekilde yaşadığı güzel bir ortamı, saygı ve hoş görünün geliştiği bir yaşam şeklini, barış ve kardeşlik içinde yaşamayı, halkın yönetimi kendi oyuyla belirlemesini, özürlüğü ve eşitliği çağrıştırıyor.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski