Öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini araştırınız.

Öğretmenlerin, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini araştırınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkilerini açıklayınız.

Öğretmenlerin, Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Etkileri Nelerdir Kısaca

Öğretmenlerin görevi sadece ders anlatmak, öğrencilerine bir şeyler öğretmek değil aynı zamanda onlara çeşitli davranışlar kazandırarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır. Öğrencilerin gözünde öğretmenler çok saygın ve değerlidir. Bu yüzden öğrenciler, öğretmenlerini her zaman örnek almaya çalışırlar. Öğretmenlerin öğrenciye karşı sevgisi, merhameti, anlayışlı davranması, ona saygı duyması, değer vermesi gibi davranışları öğrencilerin kişisel gelişimine çok büyük katkı sağlar.

Öğretmenlerin, öğrencilerinin sosyal gelişimlerine etkilerin anlatırsak, örneğin okulda yağılan sosyal faaliyetler oluyor. Belirli gün ve haftalarda topluluk önünde okunan yazı ve şiirler, yarışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, geziler, tiyatro gösterileri gibi etkinlikler de öğrencilerin sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Bütün bunlar öğretmenlerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine etkisi olduğunu göstermektedir.


Her çocuk için öğretmenlerin yeri ayrıdır. Özellikle de ilkokula başladığımız yıllarda öğretmenler anne, babamızdan sonra üzerimizde en çok etkiye sahip olan kişilerdir. Mesela ben öğrenciyken öğretmenlerimiz örnek alırdım. Sosyal faaliyetlere katılmak isterdim. Öğretmenler de beni çok severdi. Sosyal faaliyetlere beni de alırlardı. Bürün bunlar sayesinde ben kişisel ve sosyal gelişim açısından kendimi geliştirmiş oldum. Öğretmenlerimin sayesinde kişisel ve sosyal gelişimim iyi oldu.


Öğretmenler öğrencilerine sevgiyle yaklaşırsa, öğrencilerin kişisel gelişiminde sevgi hakim olur ve dünyaya sevgiyle bakmaları sağlanmış olur. Öğretmenler sosyal faaliyetler öğrencilerini de dahil ederse, öğrenciler kendini ifade etme becerisi kazanır ve öz güven duyguları gelişir. Kısaca söylemek gerekirse öğretmenlerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine etkileri onların hayatında kendini belli eder. Bu etkiler genelde olumlu yöndedir.

Öğretmenlerin, öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkileri nelerdir, maddeler halinde sıralarsak;

Öz güven sağlaması
İşinden çıkılmaz güç durumlarda doğru karar verme etkisi
Kendimizi ifade etme becerisi kazandırması
İyiyi ve kötüyü ayırt edebilme
Başkalarına saygı duymanın önemi
Hata yapmanın normal olması, önemli olanın hatalardan ders çıkarmamız gerektiği
Toplum içinde nasıl davranacağımıza dair etkileri gibi açıklayabiliriz.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski