Kent yaşamı ve modernleşmenin komşuluk ilişkilerini etkilemesiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Bu bölümdeki metni inceleyince kent yaşamı ve modernleşmenin komşuluk ilişkilerini etkilemesiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız etkinliği için fikir edinebilirsiniz.

Kent yaşamında komşuluk, köylere göre daha farklıdır. Öyle ki köylerde komşuluk ilişkileri daha samimidir. Ancak kentlerde çoğu kimse apartmanda yaşıyor. Bunun üzerine bir de modernleşmeyi eklediğimiz de herkes kendi kabuğuna çekiliyor. Mesela ben de apartmanda oturuyorum. Aynı apartmanda oturduğumuz halde birbirimizi tanımadığımız komşularımız var. Bu kent yaşamı ve modernleşmenin getirdiği bir sonuçtur bence.

Köylerde yani kırsal kesimde herkes müstakil, tek katlı evlerde yaşıyor. Herkes birbirini daha yakından tanıyor. Komşular arasındaki yardımlaşma ön plana çıkıyor. Bunun sonucunda köylerdeki yaşam komşuluk ilişkilerinin daha samimi ve güven duygusu içinde olmasını sağlıyor. Oysa kent yaşamı ve modernleşmeyle birlikte insanlar birbirlerinden daha uzak bir hale geldi. Bu da onların iletişimini olumsuz yönde etkiliyor. Yani kent yaşamında insanlar arasında bir uzaklaşma oluyor. Bizler bugün kentlerde yaşıyoruz. Ancak bu durum komşuluk ilişkilerimizi olumsuz etkilememelidir. Dolayısıyla komşularımızla yakın ve samimi bir ilişki içinde olmalıyız. Komşuluk ilişkilerine önem vermeliyiz. Komşuluğun azalması hiç kimse için çok iyi olmaz diye düşünüyorum.

Sonuç olarak modernleşme ile birlikte hayatımız pek çok konuda kolaylaştı diyebiliriz. Ancak komşuluk ilişkileri de köylere ve eskiye oranla azalmış durumdadır. Günümüz koşullarında güvenlik çok önemli bir hale geldi. Evlerimizin kapılarının sağlam olması için kilitliyoruz. Komşularımızdan uzak kalıyoruz. Herkesin kendi evine kapandığı kent yaşamı, komşuluk ilişkilerini de ciddi anlamda azaltıyor. Konuşmamı dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski