Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır sözünden ne anlıyorsunuz?

"Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır." sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız. Sözünden hareketle çevrenizi gözlemleyiniz.

Toplum içinde hep bir arada yaşadığımız için üzerimize düşen bazı görevler vardır. Genç yaşlı, çocuk herkesin yapması gereken sorumluluklardan bahsediyorum. Örneğin anne ve babalarımızın en önemli görevi; bizleri iyi bir şekilde yetiştirmek, eğitmek, ailesiyle ilgilenmektir. Babaların üzerinde düşen görev her şeyden önce evin geçimini sağlamak, çocuklarını sevmek, onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun için anne ve babalarımız canla başla çalışır, didinirler. Çünkü onların bu hayattaki en önemli görevleri böyledir.

Örneğin polisler ve askerlerimiz ülkemizin güvenliğini, huzurunu sağlamakla görevlidir. Doktor ve hemşireler sağlık hizmetini yürütürken, imamlar dini açıdan sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bizler de öğrenciyiz. Daha çok küçüğüz diye bizim sorumluluğumuz yok sanmayalım. Bizim de üzerimize düşen birçok iş var.

Mesela derslerimizi iyi dinlemek, okulumuza zarar vermemek, kurallara uymak, iyi insan olmaya çalışmak gibi belirli görevler vardır. Bunun dışında herkesin vatana hizmet etmek gibi çok önemli bir görevi vardır. Bu görevler; toplumumuzun, vatanımızın kalkınması için hayatımızın belli bir düzen içinde huzurla devam etmesi için çok gereklidir. Bu yüzden işlerimizi layıkıyla, iyi bir şekilde yerine getirmek durumundayız.

Sonuç olarak toplum hayatında herkese düşen belirli görevler, yerine getirilmesi gereken sorumluluklarımızdır. Toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşaması, her şeyin düzenli olması, insanların birbirine saygılı olması hep bu görevlerin güzelce yapılması sayesindedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi toplumdaki düzenin işleyişi için çok büyük öneme sahiptir diyebiliriz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski