Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır sözünden ne anlıyorsunuz.

"Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır." sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.


Toplum, içinde yaşadığı insanlar tarafından meydana gelir. İnsanlar olarak hep bir arada yaşadığımız için üzerimize düşen bazı görevler vardır. Genç yaşlı, çocuk herkesin yapması gereken sorumluluklardan bahsediyorum. Örneğin anne ve babalarımızın en önemli görevi; bizleri iyi bir şekilde yetiştirmek, eğitmek, ailesiyle ilgilenmektir. Babaların üzerinde düşen görev her şeyden önce evin geçimini sağlamak, çocuklarını sevmek, onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun için anne ve babalarımız canla başla çalışır, didinirler. Çünkü onların bu hayattaki en önemli görevleri böyledir.

Öğretmenlerin görevi çocukları hayata hazırlamak, onlara sevgi ve bilgisini aktarmaktır. Polisler ve askerlerimiz ülkemizin güvenliğini, huzurunu sağlamakla görevlidir mesela. Doktor ve hemşireler sağlık hizmetini yürütürken, imamlar dini açıdan sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bizler de öğrenciyiz. Daha çok küçüğüz diye bizim sorumluluğumuz yok sanmayalım. Bizim de üzerimize düşen görevler vardır.

Mesela derslerimizi iyi dinlemek, okulumuza zarar vermemek, okumayı önemsemek, ailemize hayırlı ve iyi bir evlat olmaya çalışmaktır. Bunun dışında herkesin vatana hizmet etmek gibi çok önemli bir görevi vardır. Toplum hayatında herkese düşen bu önemli görevler; toplumumuzun, vatanımızın kalkınması için hayatımızın belli bir düzen içinde huzurla devam etmesi için çok gereklidir. Bu yüzden işlerimizi layıkıyla, iyi bir şekilde yerine getirmek durumundayız.

Sorumluluklarımızın bilincinde olmak, işlerimizi iyi bir şekilde yapmak, toplumumuzun huzuru için de gereklidir, vatanımızın kalkınması için de. Sonuç olarak toplum hayatında herkese düşen belirli görevler, yerine getirilmesi gereken sorumluluklarımızdır. Toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşaması, her şeyin düzenli olması, insanların birbirine saygılı olması hep bu görevlerin güzelce yapılması sayesindedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi toplumdaki düzenin işleyişi için çok büyük öneme sahiptir diyebiliriz.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski