“Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız.

7. Sınıf Türkçe dersi kitabındaki soru:“Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı, oluşturacağınız yazı taslağına göre düzenleyiniz. Yazınızda açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerini kullanmaya, medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

YAZI TASLAĞIM
Araştırmamın konusu: Atıkların doğaya olumsuz etkileri
Araştırmamın amacı: Konu hakkında insanları bilgilendirmek
Giriş bölümü: Atıklara genel bakış
Gelişme bölümü: Atıkların çevreye zararı
Sonuç bölümü: Atıkların zararını en aza indirmek için yapmamız gerekenler

Atıkların Doğaya Zararları


Atıklar, evsel atıklar ve fabrika atıkları gibi bölümlere ayrılır. Bunun dışında hastane, iş yeri, okul ve kurumlarda oluşan atıklar da vardır. Bütün atıklar, çevreye atılırsa ilerleyen dönemlerde çok büyük çevre kirliliği oluşur. Bu da doğada yaşayan bütün canlıların zarar görmesi anlamına gelir.

Atıkların doğaya verdikleri zararlar sandığımızdan çok daha büyüktür. Bizler atıkları çevreye rast gele attığımız zaman, doğa kirlenir. Bunun sonucunda doğada yaşayan canlıların hayatı tehlikeye girer. Örneğin sağlıksız bir çevre oluşur. Balık ölümleri yaşanır. Hayvanlar zehirlenme riski yaşar. Bu gibi durumlar atıkların doğaya verdiği zararlara birkaç örnektir.

Sonuç olarak çöplerimizi öyle her gördüğümüz yere atmamalıyız. Yetkililerin belirlediği çöp alanlarına bırakmalıyız. Doğanın temiz olmasına son derece dikkat etmeliyiz. Doğada yaşayan canlıları da düşünmeliyiz. Atıkların çevre kirliliğine yol açmaması için elimizden geleni yapmalıyız.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski