Ormanların Korunmasında Çevre Bilinci Etkilidir Münazara

"Ormanların korunmasında çevre bilinci mi etkilidir yoksa yasalar mı?" konulu münazara yazısı.

Arkadaşlar, ormanlar, hem insanlar, hem de hayvanlar için çok büyük önem taşımaktadır. Bu noktada ormanları korumak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ormanların korunmasıyla ilgili çevre bilincine sahip olmak veya yasalar ön plana çıkmaktadır. Bana göre ormanların korunmasında çevre bilinci etkilidir. Çünkü çevre bilinci çevreye karşı daima duyarlı olmak demektir. Bu da çevrenin temiz tutulması, ormanların korunması konusunu doğal olarak ön plana çıkarmaktadır.

Çevre bilinci, çevreyi temiz tutmak, doğanın dengesini sürdürmesine yardımcı olmak, ormanları korumak, yeşile önem vermek demektir. Bu bilince sahip olan insanlar çevre temizliğine son derece dikkat ederler. Yasalar belli bir oranda ormanları koruyabilir. Yani insan çevreye duyarsızsa onu yasalar da engelleyemez diye düşünüyorum. Oysa insanın içinde çevre bilinci varsa, yasalar olmasa da kişi, ormanları korumaya özenli olur, yerleri kirletmez, çevreye sahip çıkar, ağaçlandırmaya önem verir. Görüldüğü gibi ormanları korumak için çevre bilincinin ne kadar çok etkisi vardır.

Sonuç olarak çevre bilinci her insanda bulunması gereken çok önemli bir özelliktir. Çevre bilincine sahip olan biri ormanları da kendi isteğiyle korumaya çaba gösterir. Yasalar her ne kadar önemli olsa da çevre bilinci ormanların korunmasında daha önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden ormanların korunmasında yasaların caydırıcılığı kısıtlıdır.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski