Bilgi Cesaret Verir Cehalet Küstahlık ile İlgili Kompozisyon

“Bilgi cesaret verir cehalet küstahlık ile ilgili kompozisyon” konusunu kısaca ele alacağız.

İnsanlar bilgili oldukça daha girişimci bir ruhla hareket ederler. Çünkü bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. Bu yüzden okumaya, araştırmaya her zaman önem vermeliyiz. Cahiller de bazen cesaretli davranırlar. Ama onlar attıkları adımın ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmez. Yani bodoslama dalarlar. Buna da cahil cesareti denir. Oysa bilgili insan düşünerek hareket eder. Nerede, nasıl davranacağını önceden planlar.

Davranışlarının sonuçlarını kestirebilir. Bundan dolayı bilgimiz artırmak en öncelikli görevlerimizden biri olmalıdır. Dolayısıyla bilgiye önem veren insan, okumayı seven, görgü ve bilgisini artıran insandır. Cehaletin esiri olanlar ise hiçbir şeyden anlamadığı gibi kendi sözlerinin doğru olduğunu zannedip cesaret gösterirler. Oysa onların cesareti küstahlıktan başka bir şey değildir.

Bilgiyi arttırmak, her şeyden önce ilim tahsil etmekler mümkündür. İlim tahsil etmek, okumak, eğitim öğretim görmektir. Cahilliği yenmek ancak böyle mümkün olur. Bilgili olmayı sağlayan bir başka etken de gezmektir. İnsanlar gerek de yeni şeyler öğrenirler. Fakat okumak bilgili olmanın en önemli şartıdır. İnsanlar okudukça kendini her anlamda geliştirmiş olurlar. Böylece medeni cesaretini de artırırlar. Bilgili kişi kültürlü, görgülü ve alanında uzman kişidir. Böyle kimseler bilginin gücünü kullanarak cesaretlerini de en doğru yerde kullanmasını bilirler. Cehaletin verdiği cesaretin ise hiçbir anlamı yoktur. Zira cehalet insana küstahlık verir.

Sonuç olarak bilgimiz artırmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Gerçek anlamda cesaret Verne kaynağının bilgi olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bilgi ile hayatımızı güzelleştirip, korkularımız yenebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse, okumak insanı cehaletten kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda cesaretli biri yapar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski