İstek Kipi Örnekleri 10 Tane

İstek Kipi Örnekleri 10 Tane. Burada istek kipi ile ilgili cümleler bulabilirsiniz.

İstek kipinin ekleri -e ve -a ekleridir. Sonu ünlü harf ile biten bir file istek kip ekini eklediğimizde araya “y” yardımcı ünsüzü de gelerek “–ye, -ya” halinde de kullanılabilir. Örneğin oku- fiiline istek kipi eklediğimizde oku-y-a-lım şeklinde kullanılır. Buradaki y harfi yardımcı ünsüzdür. Buna dikkat etmek gerekir.

İstek kipini iki örnekte kişi(şahıs) eklerine göre çekimleyelim.

Örnek 1
otur-a-yım 1. Tekil kişi
otur-a-sın  2. Tekil kişi
otur-a-sın 3. Tekil kişi
otur-a-lım 1. Çoğul kişi
otur-a-sınız 2. Çoğul kişi
otur-a-lar 3. Çoğul kişi

Örnek 2
söyle-ye-yim 1. Tekil kişi
söyle-ye-sin 2. Tekil kişi
söyle-ye 3. Tekil kişi
söyle-ye-lim 1. Çoğul kişi
söyle-ye-siniz 2. Çoğul kişi
söyle-ye-ler  3. Çoğul kişi

Not: Söyle fiilinin istek kipine göre çekiminde yukarıda bahsettiğim yardımcı ünsüz kullanılmıştır. İstek kipi eki, fiillere bir işi yapma isteği katan bir ektir.

İstek Kipi ile İlgili 10 Tane Cümle

Bu derste hep beraber tekerleme söylemeye çalışalım.
Sen de bizimle köye gelesin.
Kitabı okuldan çıktıktan sonra sana vereyim.
Bu fiilleri istek kipine göre çekimleyelim.
Maçtan sonra bizim oraya gidelim mi? (istek kipinin olumlu soru şekli)
Liseye giriş sınavının ne kadar önemli olduğunu bu seneden düşünesiniz.
Buraya kadar gelmişiz, sizi görmeyelim mi? (istek kipinin olumsuz soru şekli)
Ona eğitimin yararlarını anlatasın.
Bugün de televizyon seyretmeyelim. (istek kipinin olumsuzu)
Size bugün çok komik bir hatıramdan bahsedeyim.

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski