Dil kültür ilişkisini ele alan bir deneme yazınız.

Dil ve kültür ilişkisini ele alan bir deneme yazınız. Kültür ve Medeniyet Bakımından Dilin Önemi Kompozisyon

Kültür medeniyetlerin oluşmasın kaynak rolündedir. Kültürün temlinde de dil vardır. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Ayrıca aynı dili konuşan insanlar, bir milleti meydana getirir. Milletin dili, tarihi, yaşam tarzına ait her şey o milletin kültürünü oluşturmaktadır. Dil, kültürün geleceğe taşınmasında çok önemli bir göreve sahiptir. Çünkü dil, her zaman canlıdır.

Örneğin edebiyatımızda büyük bir yeri olan yazar ve şairlerimiz hakkında her türlü bilgiye sahip oluyoruz. Milletimiz tarihte hangi önemli olayları yaşamış, bunları biliyoruz. Halkımızın yaşayış tarzı, dini inançları, giydiği kıyafetler, yöresel yemekler, yerel ağızlar, el sanatları, tarihte inşa edilmiş, camiler, hanlar, köprüler, mimari eserlerin hepsi kültürün bir parçasıdır. Kültürümüze ait gelenek, görenekler, destanlar, folklorumuz, edebi eserlerimiz dil gibi çok önemli bir etken sayesinde kalıcı bir hale geliyor. Zira dili kullanarak bütün kültürümüzü gelecek nesillere doğrudan aktarmış oluyoruz.

Günlük konuşmalarımızdan tutunda yazılı ve sözlü edebiyatta dilimizi sürekli olarak kullanmaktayız. Eğitim sayesinde okullar aracılığıyla da dilimizi kullanıyoruz. Yeni yetişen nesle kültürümüze ait her bilgiyi dil aracılığıyla aktarıyoruz. Bunun sonucunda kültür ögeleri milletimizin en eski tarihinden günümüze kadar gelmiş oluyor. Böylelikle medeniyet şekillenmiş oluyor.

Sonuç olarak dil, kültürün ileriye taşınmasında bir köprü görevi görmektedir. Bundan dolayı dilimize saygı duymalı ve onu layık olduğu yere taşımalıyız. Kısacası milli kültürün yaşatılması için dile her zaman ihtiyaç vardır. Dolayısıyla dil, kültür ve medeniyet bakımından çok önemlidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski