Ailenin Önemi ile İlgili Kompozisyon

Aşağıya ailenin önemi ile ilgili kısa bir kompozisyon örneği yazdım. Yazıya uygun bir başlık koyabilirsiniz.

İnsanın yetişmesinde, kişiliğinin oturmasına ailenin önemi çok büyüktür. Aile aslında hayatın çıkış noktasıdır. Durum böyle olunca bir çocuğun nasıl bir insan olacağı aile ortamına bağlı olur. Ailesi huzurlu, mutlu olan çocuklar daha iyi yetişir. Aynı zamanda ailenin bilinçli olması da önemli bir şanstır.

Sahip olduğumu huylar iyi veya kötü olabilir. Bunların temelinde aile yatmaktadır. Küçükken ailesinden sevgi ve ilgi ihtiyacını karşılayan bir çocuk ileride sorunsuz bir kişiliğe bürünür. Halbuki ailesi tarafından değersiz görülen, itilip kakılan bir çocuk da psikolojik sorunlarla boğuşmaya adaydır. Yani onlarda suçluluk duygusu gelişir. Bu tarz durumlar sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkiler.

Örneğin Masumlar Apartmanı dizisinde ailenin önemi açıkça orta konmaktadır. Annesi tarafında eziyet edilen, hor görülen, aşağılanan çocuklar büyüdüğünde birçok açıdan sorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla aile toplumun temelini oluştururken insan yetiştirme konusunda çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle davranışlarımızdaki bazı aksaklıkları anlamak için çocuk yaşlara dönmek gerekir. Çocukken neler yaşadıysak büyüdüğümüzde onların etkisinden kurtulamıyoruz. Bu da ailenin insan hayatında ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Sonuç olarak çocuklarımıza değer vermeliyiz. Onları sevgi, şefkat, merhamet ekseninde yetiştirmeliyiz. Onları aşağılamaktan, hor görmekten kesinlikle sakınmalıyız. Bu noktada anne, babaya çok önemli bir vazife düştüğünü hatırlatalım.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski