Hayatın anlamını yaşayarak değil de okuyarak bulmak mümkün müdür?

Hayatın anlamını yaşayarak değil de okuyarak bulmak mümkün müdür? Tartışınız.

Hayatın yaşayarak öğreniyoruz. Bu su götürmez bir gerçektir. Ancak okumak da bizleri hayatın anlamına ulaştırabilir. Çünkü okumak insanın bilinçlenmesini sağlayan bir eylemdir. Böylece aklı yetimiz devreye giriyor. Düşünmeyi, sorgulamayı öğreniyoruz. Bu da hayatın anlamını okuyarak da bulmak anlamına geliyor.

Okuyarak kendimizi, var oluş nedenimiz her şeyi çok iyi anlayabiliriz. Hatırlarsanız kutsal kitabımızda oku diye bir ayet vardır. Orada da belirtildiği gibi okumayı en önemli vazife bilmeliyiz. İnsan kitaplardan edindiği bilgiler sayesinde hayatını şekillendirir. Dolayısıyla okumak mı, aman boş ver deyip geçmemeliyiz. Okumayı sadece okulda aldığımız öğretim olarak görmemeliyiz. Okumak aslında doğumdan ölüme kadar aslında uzun bir süreci kapsıyor. Bu süreçte yeni bilgiler öğreniyoruz, sürekli bir gelişim halinde oluyoruz. Okudukça bakış açımız, dünya görüşümüz daha iyi hale geliyor. Sonunda bilinçli bir insan oluyoruz. Yani okuyarak çok yönlü olarak kendimize iyilik ederken hayatın anlamına da erişiyoruz.

Sonuç itibariyle bir kitapta neler anlatılıyorsa onlar da çıkış noktasını hayattan almıyor mu? İnsan hayatı bir şekilde gerçek ya da kurgusal olarak kitaplarda yer ediniyor. Biz de okudukça aslında hayatın anlamını öğrenmiş oluyoruz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski