İnsanlar Önce Para Kazanmak İçin Sağlıklarını Sonra da Sağlıklarını Kazanmak İçin Paralarını Verirler Kompozisyon

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını harcarlar özdeyişini açıklayan bir kompozisyon yazınız.

İnsanların geçim derdi bitmek bilmez. Bu yolda her insan ileride bir meslek sahibi olmak ister. Okul hayatı bu hedefler üzerine şekillenir. Son durakta asıl amaç para kazanmaktır. Para kazanmak uğruna birçok zorlukla mücadele ederiz. Gece gündüz çalışıp uykusuz kalırız.

Başımıza gelen kötü durumlar karşısında strese gireriz. Yani para kazanmayı isterken sağlığımızı yitiririz. Daha sonra hastalık baş gösterir. Bundan sonra ise tamamen iyileşmeye odaklanırız. Hastane hastane gezeriz. Sağlığımıza kavuşmak için gereken tedavi masrafları da para ister. O zaman da elimizdeki parayı sağlık için harcarız Bu dünya bu şekilde bir döngü içinde devam eder. Örneğin küçük yaştan itibaren okuyoruz. Okuyamayan belli bir işe girip çalışmak zorunda kalıyor. Hepsinin tek amacı da para kazanıp evini geçindirmek veya ihtiyaç duyduğu şeyleri almaktır. Bunları yaparken kendimize yeterince vakit ayıramıyoruz. Beslenmeye, uyku düzenimize, kısacası sağlığımız dikkat etmiyoruz. Sonunda da vücut alarm veriyor. Sağlık konusu olumsuz etkileniyor. Yani bir yerimizde oluşan zayıflıktan dolayı hasta düşüyoruz. İyileşmek için de yine para gerekiyor. Bu döngü insanların hayatı boyunca devam ediyor.

Sonuç olarak para sürekli elimizde kalmıyor. Hep bir amaç için harcanmaya mahkumdur. Önce para kazanmak için çırpınız duran insan hastalanınca sağlığını kazanmak için elindeki parayı doktorlara, özel hastanelere, tedavi karşılığında verir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski