Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni Karanfiller ve Domates Suyu metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, "Karanfiller ve Domates Suyu" metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Her iki metni de okudum. Şimdi bu iki metni biçim ve içerik yönünden karşılaştıracağım. Biçim derken düz yazı mı, yoksa dizeler halinde bir şiir mi ona bakacağız. İçerik açısından da konu olarak ne anlatıldığına bakmalıyız.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Biçim: Biçim yönünden uzun cümleler halinde yazılmıştır Yani düz yazı şeklindedir. Hatta bu metnin bir hikaye olduğunu görebiliyoruz. Çünkü içinde olay, yer, zaman ve şahıs unsurları bulunmaktadır. Aynı zamanda olaylar gerçek veya gerçeğe yakın olacak biçimde aktarılmıştır.

İçerik yönünden baktığımızda Kör Mustafa isimli kahramanın çalışkanlığı ve sabah erken kalkan insanların verdiği çalışkanlık ele alınmıştır. Yani bu metinde çalışkanlığın önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmanın verdiği nimetlerden de diğer insanların faydalanması söz konusudur.

Çalışkan Olmak Metni Biçim: Biçim anlamında baktığımızda Çalışkan Olmak metni dizeler halinde yazılmıştır. Kıta kıta yazıldığı için şiir şeklindedir. Anlayacağınız dizeler halinde ele alınan bir metin biçim olarak şiirdir.

İçerik olarak şiirin başlığından da anlaşıldığı üzere çalışkan olmak ön plana çıkıyor. Kısacası çalışan kişiler hep bir şeyler üretir, ortaya koyar. Onlar insanlara bu yönüyle örnek olan özel kimselerdir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski