İstediğiniz konuda bir masal yazınız.

Defterinize istediğiniz konuda bir masal yazınız. Masalınızı yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Çok eski zamanlarda bir kral varmış. Bu kralın güzeller güzeli, güzelliği dillere destan bir kızı varmış. Bir gün kızıyla konuşulmuş. Artık evlilik çağın geldi. Ama seni öyle sıradan birine vermeyeceğim, demiş. Bunun için düşünmüş taşınmış, vezirini huzuruna çağırmış. Sonra bir karara varmışlar. Kralın sarayı yüksek bir dağın üstündeymiş. Civarda bulunan ahaliyi toplamış. Tellal ayarlamış. Herkese duyuru yapmış.

Ovadan bir torba tuzu hiç durup dinlenmeden saraya kadar taşıyabilen bir yiğit olursa kızını ona vereceğini söylemiş. Bütün genç erkekler bu kara karşısında kendine güvenerek adını yazdırmış. Birkaç gün sonra vakit gelmiş. Ovada başlama noktasında sırtında 50 kilo tuzla herkes yürümeye başlamış. Zaman geçtikçe bazı erkekler dayanamayıp pes etmiş. Kiminin gömleği yırtılmış, kiminin beli ağrımış. Kimi ise bu kadar yokuşu nasıl çıkacağım diye yarı yolda vazgeçmiş. İçlerinden bir baba yiğit varmış. Onun adı ise Cahit'miş. Cahit, havanın sıcağına, tuzun gömleğini yırtıp sırtında yara açmasına rağmen çok kararlıymış. Ne olursa olsun sonuna kadar gideceğim, demiş. Artık süre daralıyormuş. Birkaç yiğit kalmış. Cahit ve üç tane daha hevesli genç varmış.

Biraz daha yokuş çıkınca diğer erkekler de artık dayanamamış. Ama Cahit tüm acısına, yorgunluğuna rağmen direnmeye devam etmiş. Üç gün sonra saraya bitkin bir vaziyette ulaşmış. Kralın kızı da camdan oraya kadar dayanıp gelen bu yiğidi merak etmiş. Kral Cahit'i tebrik etmiş. Herkesi toplamış. Kızını ona verdiğini ilan etmiş. Kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. Cahit ile kralın kızı da mutlu bir hayat sürmüşler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski