Barış ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda barış ile ilgili kompozisyon hakkında kısaca söz edeceğiz.

Barış, bütün devletlerin, bütün milletlerin hiçbir kavga, savaş, anlaşmazlık yaşanmadan hep birlikte dünyada huzurla yaşaması demektir. Barış dünyaya hakim olunca her ulus kardeşçe yaşamayı öğrenir. Hiçbir devletin gözü başkasının toprağında, yer altı kaynağında olmaz. Yani yaşanan savaşlara baktığımızda hep bir çıkarın söz konusu olduğunu görüyoruz.

Kendi ülkesinin menfaati için başka ülkelerin toprağına göz diken devletler dünya barışının yok olmasına neden oluyor. Oysa yurtta sulh, cihanda sulh anlayışıyla yaşamak gerekiyor. Bütün toplumların huzur ve güvende yaşaması adına barış çok önemlidir. Barışın hüküm sürdüğü coğrafyada kan ve göz yaşı olmaz. Herkes kendi yurdunda güvenle, korku hissetmeden yaşayıp gider. Bu şekilde olması ne kadar güzel değil mi? Ancak tüm bunlara rağmen barışı sekteye uğratan adımlar ne yazık ki olmaktadır. Güçlü olanlar zayıf olanları sömürerek dünya barışına engel olacak adımlar atmaktadır. Bunun sonunda insanlar evinden yurdundan göç etmeye mecbur kalıyor. Kimisi gece bomba sesinden kokup uyuyamıyor, kimisi hayatını kaybediyor, kimisi de çok sevdiği ülkesini terk ediyor. Dolayısıyla barış yoksa bir tedirginlik kaplar insanın yüreğini. Bu nedenle kaygı, korku, travma gibi olumsuz duygular yaşam kalitesini düşürür. Hepsinden daha önemlisi insanlar can telaşına düşer.

Sonuç olarak her milletin barışa önem vermesi lazımdır. Devlet yöneticileri barışı ön plana çıkarırsa, anlaşmazlıklar da son bulur. O zaman hiçbir ülke arasında kavgalar, saldırılar yaşanmaz. Böylelikle tüm insanlar bu dünyada barışın verdiği güvenceyle işine gücüne bakar. Çünkü barışın her yerde yayın bir anlayış olmasıyla insanlar herkese karşı hoşgörü içinde olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski