Medeniyet ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda medeniyet ile ilgili kompozisyon hakkında kısaca değineceğiz.

Toplum bilimi ile ilgili olan medeniyet bir milletin yaşam şekli, kültürü, maddi ve manevi değerleri ile canlı cansız ürünlerinin bütünü olarak açıklanabilir. Başka bir deyişle dili, dini, yaşantısı farklı olan her topluğun onu başka milletlerden ayıran bir medeniyeti vardır.

Medeniyet kelimesi uygarlıkla eş anlamlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında bir bütün olarak toplumun kendine has dinamikleri demektir. Bu dinamikler toplumdaki bilim, teknik, sanayi, kültürel faaliyetler gibi alanları kapsar. Nasıl ki bir insanı diğerlerinden ayıran belirgin ve farklı özellikleri varsa her milletin de kendine özgü medeniyeti vardır. Bu yüzden tarihe bakıldığı zaman aynı topraklarda farklı medeniyetler kurulduğunu görebiliriz.

Örneğin aynı coğrafyada tarihi, kültürel, mimari gibi alanlarda bir çeşitlilik söz konusudur. Çünkü her medeniyet yaşadığı yerlere kendinden izler bırakmıştır. Gerek cami, hastane, ibadethane, kütüphane, anıt gerekse bilimsel alandaki hizmetler bunu doğrulayan bir gerçekliktir.

Sonuç itibariyle insanların karakterlerinin farklılığı gibi devletlerin de kendi kimliğini yansıtan onlara ait bilim, teknik, sanat, edebiyat, sanayi çalışmalarında ilerleyip ortaya konulan bütün ürünler o milletin medeniyetini ifade eder. Uygar toplumlar da büyük gelişme göstermiş ve halkın yaşam standartlarını daha iyi bir seviyeye taşımıştır. İşte bu medeniyetin ta kendisidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski