Özgürlük ve Demokrasi ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda özgürlük ve demokrasi ile ilgili kompozisyon hakkında kısaca bahsedeceğiz.

Özgürlük ve demokrasi birbiriyle yakın ilgisi bulunan iki kavramdır. Demokrasi halkın kendi eliyle temsilcilerini seçmesi ve o toplumda ekonomik durumu, mevkisi ne olursa olsun herkesin eşit olduğu bir yönetim biçimidir. Bu kapsamda insanların hak ve özgürlükleri de kanunlarla garantiye alınmıştır.

Bir toplumda demokrasi yerleşmiş vaziyetteyse orada yaşayan insanlar arasında özgürlük anlayışı yaygınlaşmıştır. Bu özgürlük elbette başkalarının özgürlük alanına girmemek koşuluna bağlıdır. Ayrıca demokrasiyle yaşayan milletlerde insanların yaşam tarzına, dün ya görüşüne karışılmaz. Herkes fikrini beyan etmekte özgürdür. Yani demokrasi düşünce özgürlüğünün gereği gibi kullanıldığı en uygun yönetim şeklidir. Bu yüzden demokratik toplumlar başkalarına, insanların özgürlük anlayışına karşı saygılı davranırlar. Orada kimseyi düşünce tarzından, görüşünden dolayı yargılama olmaz. Yani bir dışlama ayırt etmek yok, herkesi kucaklama, birlikte kardeşçe yaşama ruhu vardır.

Sonuç itibariyle demokrasi varsa eşitlik ve özgürlük orada hayat bulur. İnsanlar özgürce kendini ifade ederken başkasına karşı ayrımcılık da yapmaz. Herkes hoşgörü bilinciyle, diğerlerine bakar. Bu da demokrasinin insana yakışı bir yönetim anlayışı olduğunun göstergesidir. Anlayacağınız demokrasi yönetiminde baskıcı bir tutum değil, bireyin hak ve özgürlüklerini önemseyen, insanların farklı görüşlerinin zenginlik sayıldığı bir anlayış egemendir.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski