Sofra Adabı ile İlgili Kompozisyon

Bu sayfada sofra adabı ile ilgili kompozisyon örneğine kısaca yer vermek istedik.

İnsanların sofrada uyması gereken bazı hal ve hareketler vardır. Bunlara genel anlamda sofra adabı denir. Sofra adabına uygun davranmak insanların ne kadar görgülü ve terbiyeli olduğunu gösterir. Yani kişi evinden sofrada nasıl oturması, kalkması gerektiğine dair terbiye almış mı, almamış mı bütün bunlar sofradaki tavırlarından anlaşılır.

Sofradayken ağzımızı şapırdatarak bir şeyler yemek içmek kınanan bir davranıştır. Kimse tarafından hoş karşılanmaz. Büyükler oturmadan sofraya oturulmaz. Onların karşısında hiç görmemiş gibi yemek yenmez. Öncelikle eller yıkanır, büyükler oturduktan sonra sofraya oturulur. Ayrıca çok önemli bir nokta var ki o da lendi önümüzden yemektir. Başkasının önünden yemek almak, kendi tabağımızı bırakıp onlarınkine göz koymak hiç de yakışık almaz. Bu, tam anlamıyla görgüsüzlük demektir.

Sofrada ağzımız doluyken konuşmamak gerekir. Bir de yemek yerken hiç görmemiş gibi hareket etmemeliyiz. Yüksek sesle konuşarak milleti rahatsız etmemeliyiz. Ağzımızda lokma olduğu halde konuşup da çirkin görüntülere yol açmamalıyız. Böyle bir şey başkaları tarafından iğrenç olarak karşılanır. Kısacası sofradaki oturuş, yemek yeme gibi konular bir kültür haline gelmiştir. Bunlara uyduğumuz takdirde görgülü bir kimse olduğumuzu kanıtlamış oluruz.

Sonuç olarak sofra adabını bilen kişi görgülüdür. Görgülü insan da sofradayken nasıl davranacağını, oturmasını, kalkmasını bilen biridir. Böyle kimseler zaten davranışlarıyla kendini belli eder ve insanların takdirini kazanır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski