Başka Dile Uymaz Annenin Sesi Her Sözün Ararsan Vardır Türkçesi Kompozisyon

Başka dile uymaz annenin sesi her sözün ararsan vardır Türkçesi ile ilgili kompozisyon hakkında kısaca bahsedeceğiz.

Anne sesinin dünyada hiçbir dille kıyaslanamayacağı çok açıktır. Çünkü anne sesi başka hiçbir dile uymaz. Onda çok özel bir sevgi ve şefkat iklimi vardır. Annemizin sesi bizi besleyen kuşatıcı bir sevgi yumağıdır. Bu duyguları alabileceğiniz başka hiçbir dil yoktur.

Türkçe anne sesi gibidir. Milletimizin kimliği rolünde gördüğümüz Türkçenin de eşi benzeri yoktur bu dünyada. Yabancı kelimelere özenip de Türkçe'mize haksızlık edemeyiz. Her kelimenin Türkçe'mizde bir karşılığının olduğunu biliyoruz. Durum böyle iken neden başka dillere özenip de Türkçeyi yozlaştıralım ki? Dil kirlenmesi denen bir şey var. Eğer bizler Türkçesi olduğu halde hala yabancı kelimeler kullanarak iş yerlerine, dükkanlara, mağazalara, tatlı salonlarına isim verirsek sırf ismi yabancı kelimeden oluşuyor diye daha çok satacağız diye düşünemeyiz. Böyle yaptığımız zaman dilimize en büyük saygısızlığı etmiş oluyor. Sanki diğer diller Türkçeden üstünmüş bir bir yaklaşımda bulunuyoruz. Sırf havalı görünmek veya gösteriş uğruna dilimize ait kelimeleri bir yana bırakıp yabancı kelimelere olan özentimiz Türkçeye kirletmekten başka bir işe yaramıyor.

Sonuç itibariyle dilini seven bireyler olmalıyız. Türkçe'miz her haliyle arı, duru ve çok zengin bir dildir. Arasanız her sözün bir Türkçesi vardır. Sadece bizde dilimize gereken özeni gösterme eksikliği bulunuyor. Bişr an önce dil bilincine sahip olduğu Türkçeyi yüceltecek biçimde davranmalıyız. Nasıl ki anne sesinin bir benzeri yoktur, Türkçe için de durum bundan ibarettir. Başka dilde konuşunca Türkçeden aldığınız tadı alamazsınız diyerek sözlerime son veriyorum.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski