Demokrasi ve İnsan Hakları ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda insanın insanca yaşamasına olana sağlayan demokrasi ve insan hakları ile ilgili kompozisyon hakkında kısaca söz edeceğiz.

Demokrasi insanı merkeze alan ve onun haklarını ne güzel şekliyle yaşamsına imkan tanıyan bir yönetim anlayışını ifade etmektedir. Bu anlamda insanın sahip olduğu özgürce yaşama hakkı, eğitim, barınma, seçme ve seçilme, sağlık hizmetlerinden faydalanma, düşüncelerini ifade etme, başkalarının yaşam tarzına saygı duyma gibi bütün haklar demokrasi için çok önemlidir.

Ülkesi demokrasiyle yönetilen toplumlar insan haklarını her zaman önemser. Buna bağlı olarak her insan özgürdür ve farklı görüşlere, inanışlara, yaşam tarzına sahip de olsa herkes demokrasi anlayışına göre değerlidir. Görüldüğü gibi insan haklarının bütün yönleriyle korunduğu bir yönetim şekli olan demokrasinin ne kadar önemli olduğu açıkça ortadadır. Dolayısıyla demokrasilerde ayrımcılığa, başkalarının hakkını gasp etmeye yer yoktur. Zira herkes eşittir ve bütün haklardan aynı derecede yararlanır. Bu yüzden adam kayırmaya, torpil gibi insanlık dışı durumlar demokrasinin ruhuna aykırıdır.

Sonuç olarak insan yaratılmışlar arasında eşrefi mahlukattır. Onun medeni bir şekilde yaşaması ve haklarından istifade etmesi gerekir. Bunu sağlayan da demokrasi rejiminden başkası değildir. Çünkü demokrasi insan onurunu ön planda tutar. İnsan hakları zaten evrensel anlamda yasalarla korunma altına alınmış vaziyettedir. Halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan demokrasi de her türlü zihniyetin kendini ifade etmesi, eşit şartlarda yaşaması, eğitim görmesi ve bütün olanaklardan yararlanması için çabalar. Bundan dolayı demokrasi denilince akla insan haklarının gelmesi tesadüf değildir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski