Disiplinler Arası Çalışma ile İlgili Kompozisyon

Soru: Disiplinler arası çalışma kavramını araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri kullanarak disiplinler arası çalışma ile ilgili kısa kompozisyon yazınız.

Disiplinler arası çalışma farklı derslerin aynı amaç için bir noktada buluşması ve aynı konuyu işlemesidir. Mesela okullarda değerler eğitimi projesi yürütülüyor. Bu ayın değeri sorumluluk olsun diyelim. Adına disiplin dediğimiz branşlara ayrılan derslerde kendi alanlarına yönelik sorumluluk konusu işlenir. Bu konuda çeşitli etkinlikler yapılır. Hepsinin de ortak amacı sorumluluğa dikkat çekmektir.

Bilindiği üzere dersler branşlara ayrılmıştır. Her dersin kendi içinde uygun yöntem ve tekniklerle işlenme durumu vardır. Beden dersinde spor ve hareket yaparak ders işlenirken, fen ve teknoloji dersi daha çok deney ve uygulama, Türkçe dersi anlatım, okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi yollarla işlenmektedir. Bu derslerin her biri ayrı bir disiplin demektir. Her branş ortak bir konuyu ele alıp kendi çerçevesinde işlediği zaman disiplinler arası çalışma kavramı gerçekleşmiş olur. Bu çalışmalar genel olarak belirli gün ve haftalarda veya öğrencilere olumlu davranışlar kazandırmayı amaçlayan projeler ve etkinliklerde uygulanır. Dolayısıyla disiplinler ortak bir noktada buluşup aynı konuya değinmiş olur.

Kısacası akademik açıdan bize bir şeyler öğretmen her ders disiplin anlamına gelmektedir. Bu disiplinler eş zamanlı olarak o saat, hafta veya o ay aynı konuyu ele alırsa hepsi de işlenen konu bakımından ortak hareket etmiş olacağı için disiplinler arası çalışma mantığına uygun davranmış olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski