Edebiyat Dünyaya Tutulmuş Bir Aynadır Kompozisyon

Soru: Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır” sözünden ne anlıyorsunuz? Kompozisyon gibi açıklayınız.

Hepiniz bilirsiniz ki edebiyatın konusu insandır. İnsanın olduğu her yerde de edebiyatın olması anlaşılabilir bir şeydir. Edebiyat insanların iç dünyasını, düşüncelerini, hayata bakışlarını bir ayna gibi tüm gerçekliğiyle yansıtmaktadır. Yani insanlar hakkında üzerinde hiçbir değişikliğe gitmeden olduğu gibi göstermeyi amaçlar. Bu yüzden edebiyatı bir aynaya benzetmek uygun bir anlayıştır.

Edebi eserlere baktığımızda insana dair pek çok bilgi ediniyoruz. Bütün edebi türlerin ele aldığı konular birbirinden farklı olsalar da hepsinde gözlenen ortak ön insandır. Bu yüzden edebiyat tüm dünyaya açılan bir pencere gibidir. Bilindiği üzere dünya üzerinde pek çok farklı devlet var. Hepsinin de kendine ait edebiyatı söz konusudur. Bugün yabancı yazarların çok okunan klasik eserleri edebiyatın ayna olduğunun göstergesidir. Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın bu klasik edebi eserleri mutlaka okuyup başka ülkelerin insanlarının dünya görüşü hakkında bilgi edinirsiniz. Dolayısıyla edebiyatı sadece kendi ülkemize ait bir alan olarak görmemeliyiz. Çünkü edebiyat evrensel bir dildir ve onun içinde insan baş roldedir.

Kısacası insanı anlamak ve daha yakından tanımak için edebiyata yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Okuduğumuz romanlar, hikayeler, edebi metinler insan hayatına, insanların alışkanlıklarına, değerlerine, inançlarına ışık tutuyor. Her biri de bir aynanın bizi net bir biçimde yansıtması gibi insanı olanca doğallıyla ele alıyor. Bundan dolayı dünyadaki bütün insanları anlamak için edebiyata bakmak gerekir. Farklı ülkelerin edebi eserlerini okumalı ve o kültürlere ait insanların yaşam tarzın, benimsediği dünya görüşleri hakkında da bilgilere ulaşırız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski