Etkin Bir Dinleyici Olmak İçin Neler Yapabiliriz ile İlgili Sunum

4. Sınıf Türkçe sorusu: Etkin bir dinleyici olmak için neler yapabileceğinizle ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz. Konuşurken beden dilini etkin kullanmaya önem veriniz. (İlkokul 4. Sınıf)

Etkin dinlemek zihnen başka şeylerle meşgul olmayıp sadece konuşan kişinin söylediklerine odaklanmaktır. Yani konuşmacı ne diyorsa aklımız onda olmalıdır. Bedenimiz orda olup da zihnimiz başka yerdeyse etkin dinlemeden söz edemeyiz.

Etkin dinleme konuşmacının sözlerine dikkat kesilmek ve onları anlamlamdırmaya çalışmaktır. Yani karşımızda konuşan kişinin sözlerini çözümleme becerisidir. Dinleme zaten sonradan kazanılan bir beceri olduğuna göre biri karşımızda konuşuyorsa tüm dikkatimizi ona vermeliyiz.

Araya girip konuşmacının sözünü kesmemeliyiz. Beynimizi harekete geçirip zihinsel süreçleri kullanarak bize anlatılanları yeniden anlamlandırmalıyız. İşte bunları yaparsak etkin bir dinleyici olduğumuzu gösteririz.

Kısacası insanlarla her gün konuşup görüşüyoruz. Bu durumda karşılıklı konuşmalarda etkin dinlemenin ne kadar önemli bir beceri olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bize bir şey anlatan, karşımızda konuşan kişileri can kulağıyla dinlemek onlara duyulan bir saygı göstergesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski