Mektubun tarihi gelişimiyle ilgili araştırma yapınız.

6. Sınıf Türkçe araştırma sorusu: Mektubun tarihi gelişimiyle ilgili araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Mektup hakkında edebiyat türlerinin en eski örneği olduğunu bilmekteyiz. Tarihe dönüp baktığımızda ilk mektupların Mısır firavunları tarafından kullanıldığı bilgisine ulaşılır. O dönem M.Ö. 14 ve 15. yüzyılları arasına denk gelmektedir. Ayrıca Hitit krallarının Hattuşaş arşivlerinde de çeşitli mektuplara rastlandığı görülmektedir. Batı toplumlarını araştırdığımızda ise mektup türünün ilk örnekleri Yunanlılarda görülür. Açık konuşmak gerekirse mektuplar edebi tür olarak gelişimini Latin edebiyatında daha belirgin bir şekilde sürdürmüştür. Bu konuda Latin kökenli yazar Cicero'yu örnek verebiliriz.

Avrupa’da Fransızlarda mektup ön plana çıkmış ve gelişme göstermiştir. Türk edebiyatında M. S. 580 yılında İstanbul'a gönderilen diplomatik mektuplar olduğunu biliyoruz. Daha sonraki dönemde Uygur Türklerinin yazdığı mektuplara da ulaşılmıştır. Türk devlet yöneticileri ilişkide bulunduğu komşu devletlerle yazışmalarını mektup aracılığıyla yapmıştır.Fakat Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte mektubun gelişimi daha net bir biçimde takip altına alınabilmiştir. 17. yüzyılla birlikte mektuplar edebi tür olarak gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Mektubun altın çağı olarak niteleyeceğimiz dönem ise 19. yüzyıldır. Çünkü o dönemde okuryazar sayısında ciddi bir artış olmuş ve haberleşme sisteminde e-posta da kullanılmaya başlanmıştır. Bütün bu gelişmeler mektubun gelişimine katkı sağlamıştır.

Sonuç itibariyle mektuplar önce haberleşme aracı olarak kullanılıyordu. Daha sonra edebi tür ve sahip olduğu üslup dolayısıyla edebi anlamda değerini ortaya koymuştur. Tarih araştırmacılarına göre de mektup türü geçmiş hakkında bilgi veren belge niteliğindedir. Yani tarihin öğrenilmesinde mektuptan yararlanılır. Günümüz koşullarında mektubun yerine internet kullanımıyla ortaya çıkan e-posta, kısa mesaj gibi teknoloji ürünler geçmiştir. Dolayısıyla mektubun gelişimi uygarlığın gelişmesiyle, teknolojinin hayatımıza girmesiyle hız kazanmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski