Bilgi ve Erdem İlişkisi ile İlgili Kompozisyon

Bu yazıyı inceleyerek bilgi ve erdem ilişkisi ile ilgili kompozisyon yazacağınız metin hakkında örnek alabilirsiniz.

Ahlaki anlamda insana doğru davranmayı erdem olarak ifade ederiz. Bu noktada ahlak felsefesi bağlamında da hangi davranışların insanca olduğu veya kabul edilebilir bir şekilde olduğu erdem olarak görülmektedir. İnsanın erdemli davranışların neler olduğunu öğrenmesi ancak bilgi yoluyla mümkündür. Dolayısıyla bilgili olan biri ahlaka uygun olarak davranmayı da öğrenecektir.

İnsan aklının kavrayabileceği bütün gerçekler bilgi olarak karşımıza çıkar. Erdem dediğimiz kavram da insanların iyi ve doğru olana yönelmesi şeklinde ifade edilir. Bu noktada insanın öncelikle kendini ve toplumun ahlaki değerlerini bilmesi önem kazanmaktadır. Bilgiye ulaşmak farkındalığımızı artıracağı için bizleri erdemli birer insan yapar. Genel olarak baktığımızda toplum tarafından kabul gören ahlaki, etik ve kültürel değerler erdem demektir. Dolayısıyla insanın erdemli olması toplumun değerlerine uygun davranmasını sağlayacaktır. Fakat erdemli olmak da bilgi edinmemize bağlıdır. Hiç bilgisi olmayan birinden erdeme uygun hareket etmesini bekleyemeyiz. O yüzden erdem kavramının kapsamında içinde yaşadığımız toplumun kültürünü bilmek anlamı da vardır. Bilgiye ulaşma çabası insanı gerçeği aramasıyla yakından ilişkilidir. Bu süreçte hangi yolları kullandığımız da erdemle ilgili bir şeydir. Mesela iyi ve doğru olan bilgiyi aramak erdemi aradığımızı gösterir.

Kısacası bilgi insanın erdemli olmasını sağlamaktadır. Bir davranışın ahlaka uygun olmasını bilmeden onu benimsemek kolay değildir. Öncelikle bilmek gerekiyor. Bildiğimiz şeyleri ise hayatımızda gerektiği zamanda uyguluyoruz. Anlayacağınız bilgi ve erdemi birbirinden ayrı düşünemeyiz. Önce erdemin ne olduğunu bilmeli, sonra da buna göre davranışlarımızı düzenlemeliyiz. Şunu unutmamak gerekir ki bilgili olmak insanı erdemli ve ahlaklı kılar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski