İlkellikten Uygarlığa Geçiş Sürecinde Dilin Önemi Kompozisyon

Bu bölümde ele aldığımız içeriğin sorusu: İlkellikten uygarlığa geçiş sürecinde dilin önemi nedir? Kısaca açıklayarak kompozisyon yazınız. Öncelikle bu yazının size fikir vermek için yazıldığını söyleyelim.

İlkel çağlarda insanlar iletişimi mağara duvarlarına çizdiği resim, şekil veya sembollerle kurmaktaydı. Artan iletişim ve haberleşme ihtiyacı dilin bir gereklilik olduğunu ortaya koyuyordu. Daha sonra yazının icat edilmesiyle harfler ortaya çıktı. Bu harfler gelişerek alfabeleri oluşturdu. Artık yazının, alfabelerin hayat girmesi uygarlığın  gelişmesinde önemli rol oynadı diyebiliriz.

Şimdi iletişim ilkel zamanlarda veya uygarlık döneminde her zaman var olan bir etkileşim olduğuna göre dilin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü dil geçmişi geleceğe aktaran bir araçtır. Sözlü veya yazılı olarak bir milletin yaşantısını, kültürünü, inançlarını, alışkanlıklarını dil ile anlatır, yaşatır ve yeni nesillere öğretiriz. Bu da ilkellikten uygarlığa geçiş sürecinde de dilin aynı işleve sahip olduğunu gösterir. Uygarlık insanların eğitimli, kültürlü, bilinçli bir yapıya sahip olmasını ifade eder. Dil alfabeler vasıtasıyla yazılı ve sözlü olarak insanların hayatında devrim yapmış gibidir. Çünkü ilkellik ve uygarlık birbirine çok uzak kavramlardır. Gelişmiş toplum olup uygar hale gelmede dilin ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor.

Dil hiç olmasaydı insanlar atalarının, bağlı oldukları milletlerin geçmiş yaşantılarını bugüne kadar getiremezdi. Dilin etkisiyle tarih, kültür, inanç biçimleri, yaşam şekilleri her şey bugüne gelmiştir. Dilin olmaması bunların şimdi hiç kimse tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını gösterir. Kısacası dil insanları ilkellikten uygarlığa taşımıştır dersek yanlış olmaz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski