İman Kalp İle Tasdik Dil İle İkrardır Kompozisyon

Bu bölümü inceleyince iman kalp ile tasdik dil ile ikrardır konulu kompozisyon yazınız için örnek alarak kendi yazınızı oluşturabilirsiniz.

İslam dinine mensup olanlar mümin diye bilinir. Mümin de iman etmiş kişiler anlamına gelir. Yani yaratanın tek olduğuna inanırız. Bu iman ilk olarak kalbimizin onayından geçer. Çünkü kalbin onaylamadığı bir şeyi dilimiz de sürekli söylemez. Mesela biz namaz kılıyor, dua ediyor, peygamberimize salavat getiriyoruz. Sürekli olarak Allah'a hamd ve şükürde bulunuyoruz. Bütün bunlar imanlı biri olmaktan kaynaklanır.

Peki, dilimiz neden bunları her gün tekrarlıyor, hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabı kalbimizin Allah'a iman etmesi şeklinde açıklanabilir. Bütün dini duyguların temelinde kalp vardır. Bu anlamda kalbimizi imanımızın beyni gibi düşünebiliriz. Kalp iman ettiğinde bunu bütün duyulara bir ileti şeklinde gönderir. Dil de bu imanı tekrarlar. Dolayısıyla yaşam boyu bizimle yaşayan değerler, imanı gibi soyut kavramlar kalbin iman etmesiyle bağlantılıdır. Buradan hareketle imanımızın ortaya çıkmasının ilk aşaması kalpte başlar sonraki süreç dil ile ifadeye dönüşür. Bu ifadeler de halimize şükretmek, yaratana dua etmek, Kuran okumak, salavat getirmek, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet getirmek gibi örneklerden oluşur.

Sonuç olarak bir şeye inanma durumu önce kalpte zuhur eder. Kalp onu benimseyince tasdik etmiş demektir. Tasdik de onaylamak olduğuna göre bir inancın kabul görmesi için önce kalp onayından geçmesi gerekir diye düşünebiliriz. Kalbin onay verdiği iman da artık hayat tarzımızı oluşturan, davranışlarımızı düzenleyeni ibadet yapmayı sağlayan şekilde bütün hayatımıza yansır. Dilimiz de sürekli imanla ilgili sözler söyler, dualar eder, şükreder.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski