Komşunu Sev Ama Aradaki Bahçe Duvarını Kaldırma Kompozisyon

Bu bölümü incelediğinizde komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını kaldırma sözü ile ilgili kompozisyon yazacak kadar fikir sahibi olacaksınız.

Komşuyla aradaki bahçe duvarı insanlarla ilişkilerimizde aramıza koymamız gereken bir mesafeyi anlatmak istiyor. Yani insanlarla her ne kadar samimi olsak, iyi anlaşsak da araya bir sınır koymalıyız. Bu sınır ilişkilerimizin devamlılığı için bir ölçü niteliğindedir. Sınır koymadığınızda karşınızdaki kişi haddi aşacak davranışlarda bulunabilir. Ya da aynı ölçüsüz tavrı biz gösterebiliriz. Bu nedenle başkalarını sevmeliyiz, onlarla iyi geçinmeliyiz ama aradaki mesafe olan duvarı asla geçmemeliyiz.

Mesela okulda, iş yerinde çalıştığımız ortamlarda bazı kişilerle daha iyi anlaşıyor ve aramızda bir arkadaşlık bağı oluşuyor. Onlarla çok iyi anlaşıyor olmak haddimizi almak anlamına gelmez. Belki bazı söz ve davranışlar onun damarına basmak demektir. Dolayısıyla sevi, samimiyet de bir yere kadardır. Aşılmaması gereken bir duvar var ve onu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Samimiyiz diye lakaytlık etmeye hiç gerek yoktur. Hani bazı arkadaşlarımız sulu şakalar yapar. Bizim kızmayacağımızı düşünüp ölçüsüz davranışlar sergiler. Oysa herkesin bir sinir katsayısı vardır. Bunu aşınca gözümüz kimseyi görmez. Bu kişi, çok sevdiğimiz biri olsa bile, hoşumuza gitmeyen aradaki mesafeyi yok sayan eylemler kırıcı olmamıza yol açabilir.

Sonuç itibariyle insan ilişkilerinin uzun süreli olmasını sağlayan bir mesafe derecesi vardır. Bu çizgiyi görmezden gelip ileri gidersek işte o zaman ilişkilerimiz bozulur. Karşımızdaki kişiyle hepten bağları koparmak zorunda kalırız. Demek nasıl her şey de bir ölçü varsa çok sevdiğimiz kişilerle ilişkilerimizde de bu ölçü belirleyici rol oynamaktadır. Araya gerektiği kadar bir mesafe koyarsak kimse gereğinden fazla ileri gidemez. Böylece daha kimse kimsenin canını yakmaz. İlişkilerimiz daha uzun ömürlü olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski