Öğretmen Bir Kandile Benzer Kendini Tüketerek Başkalarına Işık Verir Kompozisyon

Bu bölümü inceleyip öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek başkalarına ışık verir ile ilgili kompozisyon yazacak kadar fikir edinebilirsiniz.

Öğretmenlik mesleği dışarıdan bakıldığında çok kolay bir iş gibi gözükse de gerçekten işin aslı çok farklıdır. Çünkü öğretmenlik birçok zorluğa, imkansızlığa, sıkıntıya katlanmayı gerektiren sabır isteyen meşakkatli bir iştir. Bu yüzden öğretmen işini yaparken, çocukları daha iyi yetiştirip topluma kazandırayım derken kendini tüketir. Bir kandil yanıp etrafı ışıtıyor ama bir de onun yandıkça tükenmesi var. Öğretmen de aynı böyledir. Kendine vakit ayırmaya bile bazen fırsat bulamaz.

Öğrencilerim daha çok şey öğrensin, daha iyi yerlere gelsin, onları güzelce eğiteyim diye kendi enerjini sonuna kadar tüketir. Fakat bu fedakarlığın da verimini alır. Çünkü öğretmenin özverisiyle, yetişen öğrenciler aydın bir kişilik haline gelir. Yetenekleri, ilgileri doğrultusunda gelişerek bilgili, kültürlü bilinçli bir insan olurlar. İşte bu durum öğretmenin ışık vermesi demektir. Öğrencisi için geceleri gözüne uyku girmez öğretmenin. Hatta onlara bir şey öğretmedim, örnek olmadım diye vicdan azabı bile çekerler.

Öğretmenliğin sadece bir meslek olarak değil, vicdani bir sorumluluğu olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Onların karşısında her özellikte öğrenci olabiliyor. Kimisi algılama problemi yaşıyor, kimisi davranışlarıyla ortalığı ayağa kaldırıyor. Bunlar arasında özel yetenekli öğrencileri de oluyor. Yani, her telden çalmak zorundadır öğretmen. Öğretimi farklılaştırıp bütün öğrencilerin seviyesine, bireysel farklılıkların, hazırbulunuşluk düzeyine uygun yöntemler geliştirmek için de çabası göz ardı edilemez. Bu kadar işi bir arada yürütmek elbette tükenmeye yol açar ama öğretmenler sabır küpüdür, her şeye dayanıp ışık olmayı sürdürür.

Kısaca anlatmak gerekirse öğretmenin üzerinde ışık olmak, yarının nesillerini yetiştirmek bu anlamda kendi rahatını bırakıp her türlü güçlüğe rağmen bütün sınırları zorlayan bir uğraş vardır. Bu önemli görev öğretmenlerin bir yandan tükenmesine yol açarken diğer yandan da eğitimli nesillerin yetişmesi için çok manidardır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski