Boş Çuval Ayakta Durmaz ile İlgili Kompozisyon

Bu bölümü tamamladığınızda boş çuval ayakta durmaz atasözünün anlamı ile ilgili kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Bir düşüncenin, hayata geçirilmek istenen bir planın var olabilmesi için öncelikle gerçeğe yakın olması gerekir. Bu anlamda gereksiz olan hiçbir şey şey ayakta kalamaz. Bununla birlikte bir düşüncenin benimsenmesi ve tutunması için arkasında geçerli ve sağlam bir destek olmalıdır.

Ayakta durmak, kurulan planın sonuca ulaşması, yapılmak istenilen şeyin gerçekleşmesi ve somut olarak varlığını ortaya koyması demektir. Olmayacak şeyleri düşünüp de hayata geçirmeye çalışmak boş çuvaldan farksızdır.

Nasıl ki boş bir çuval destek olmadan ayakta duramıyorsa, sağlam bir temele dayanmayan düşünceler de gerçeğe dönüşemeden yok olur gider. Bu yüzden biraz mantıklı olmak lazımdır. Olmayacak duaya amin demek yerine gerçeğe uygun planlar yapmalıyız. Şunu unutmamalıyız ki bir düşünceyi ayakta tutan en önemli gösterge onun uygulanabilir olmasıdır. Bunun için de insanlar tarafından kabul görmesi gerekir. Kabul gören bir düşünce ya da plan kendiliğinden destek bulur. Dolayısıyla yapması imkansız ve kimseye bir faydası olmayan boş şeylerin hayalini kurmaya değmez.

Sonuç olarak elbette bir şeyler düşünüyoruz. Hayatta gerçekleştirmek istediğimiz şeylerle ilgili planlarımız var. Fakat bu düşüncemiz gerçeğe aykırıysa onu hayata geçiremeyiz. Olmasını istediğimiz her neyse akla sığmalı, elle tutulur olmalı ve mutlaka arkasında bir destek olmalıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski