Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.

Bu bölümü incelediğinizde eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir, açıklayınız sorusunu yapmak için fikir alacaksınız.

Yasalar insan hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması için çok önemlidir. Eşitlik de herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.

Eşitliğin tam anlamıyla uygulanması kanunsuzluğun, adam kayırmanın, güçlünün güçsüzü ezmesinin önüne geçmesi nedeniyle çok önemlidir. Bunu da yasalarla güvence altına almak kimsenin hakkının yenmemesini sağlar. Bir toplumda huzur ve refahın yerleşmesi eşitliğin bir sonucudur. Eşitsizlik baş gösterirse toplumun huzuru bozulur. Bu yüzden makam, mevki, unvanlar eşitliğin önüne geçmemelidir.

Yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin her vatandaşın eşit haklara sahip olduğunun altını çizmektedir. Bu sayede kimseye haksızlık yapılamaz. Kimsenin hakkı haksız yere çiğnenmez.

Sonuç olarak toplumdaki huzurun çok önemli yapı taşları vardır. Eşitlik de bunlardan biridir. Herkesin eşit hakka sahip olduğu yasalarla teminat altına alındığında insanların devlete güveni artar. Toplumda eşitliğe aykırı, huzuru kaçıracak türden bir sorun yaşanmaz. İşte bu sayede o toplumda insanlar ağzının tadıyla yaşar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski