Aklını Kendin Kullanma Cesaretini Göster Kompozisyon

Bu bölümdeki yazıyı incelediğinizde aklını kendin kullanma cesaretini göster ne demek ile ilgili kısaca kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Bilindiği üzere insanın değerlendirmesi gereken bir aklı vardır. Bu akıl sayesinde her şey üzerinde düşünebiliyoruz, hayatı, yaşanan gelişmeleri sorgulayabiliyoruz. Evet bazı kurallar, gerçekler vardır. Uymamız gereken şeylere uyumlu bir insan olarak uymalıyız. Kendi aklımızı kullanıp da doğru ve yanlışı ayırt etmek varken başkalarının aklıyla hareket etmek de insanın doğasına aykırıdır.

Aklını kendin kullan derken her şeye muhalif ol şeklinde anlamamalıyız. Biz vazifemizi yapmalıyız, toplumu ilgilendiren genel kurallara riayet etmeliyiz ama bize dayatılmaya çalışılan yanlış uygulamalar karşısından da aklımız kullanmalıyız. Bu insan için önemli bir cesaret göstergesidir. Önümüze getirilen ve hayatta bundan şaşmamalıyız denilen şeyleri hiç düşünmeden kabul etmek cesaretsizlik örneğidir. Aklımız iyi kullanıp işin mantığını anlamaya çalışmalıyız. Yani her şeyi bir mantık çerçevesine oturtmalı ev hayatımız için niçin gerekli olduğunu doğru bir şekilde anlamlandırmalıyız.

Birtakım insanlar hep başkasının yönlendirmesiyle yaşamayı uygun görür. Bu kabul edilemez. Çünkü senin bir aklın var. Yaradan biz bu aklı boşuna vermemiş. Buradan düşün taşın, iyiyi ve kötüyü ayırt et, ona göre hayatını düzenle şeklinde bir çıkarım yapıyoruz. Madem elimizde kullanabileceğimiz bir akıl var. O zaman onu kullanma noktasında da cesaretli olmalıyız.

Koşulsuz her şeye boyun eğdiğimizde bir koyun gibi güdülmekten kendimizi alıkoyamayız. Bu duruma düşmemek adına sorgulama, mantıklı düşünme, akıl yürütme gibi özelliklerimizi değerlendirmeliyiz. Sonuç olarak her insanın bir aklı var. Bizim aklımız da istediğimiz zaman çalışır değil mi? O zaman kendi aklımızı kullanarak yaşamak çok daha doğru olacaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski