Ek Fiilin Duyulan Geçmiş Zamanı ile İlgili Örnek Cümleler 10 Tane

Bu bölümü inceleyerek ek fiilin duyulan geçmiş zamanı ile ilgili örnek cümleler 10 tane konusundaki araştırma ödevinizi yapabilirsiniz.

İsim olan bir kelimenin "mış, miş, muş, müş" eklerinden birini alarak cümlede yüklem olması el fiilin duyulan (öğrenilen) geçmiş zamanıyla çekimlendiğini gösterir. Burada bahsi geçen konunun başkasından duyulduğu veya sonradan öğrenildiği gibi bir anlam çıkar.

Mesela "Onun babası yıllar önce bu mahallede muhtarmış." cümlesinde muhtar sözcüğü isimdir ve "-mış" ekini alarak ek fiilin duyulan geçmiş zamanıyla çekimlenmiştir. Olumsuzunu muhtar değilmiş şeklinde yaparak bu kelimenin ek fiil aldığını ispat edebilirsiniz. Şimdi diğer örneklere geçelim.

1. Onların evleri dere kenarında üç katlı bir apartmanmış.
2. Hayatta en pahalı ve en önemli şey aldığımız nefesmiş.
3. Bizi korkutan o tiz ses rüzgarın uğultusuymuş.
4. Şimdi bakıyorum da eski hayatımız çok mükemmelmiş.
5. Karanlıkta bir fener gibi ışıldayan aslanın gözüymüş.

6. En ufak bir sarsıntıda çabucak dışarı çıkmamızı sağlayan yaşadığımız korkuymuş.
7. Bu binanın projesini çizen ünlü bir mimarmış.
8. Yüksek katlı yapıları ayakta tutan taşıyıcı kolonlarmış.
9. Beynimin zonklamasına neden olan etraftaki gürültüymüş.
10. Sabahın köründe işe giderken uykumuzu açıp bize enerji veren içtiğimiz bir bardak çaymış.

11. Bu denemenin sayısal bölümü oldukça zormuş.
12. Güzel ülkemin bahtı karaymış.
13. Giydiği ayakkabılar çok pahalıymış.
14. İş ortamında huzur çok önemliymiş.
15. Kuraklığın geçmesi yağışın artmasına bağlıymış.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski