Her Ağaç Kökünden Çürür Kompozisyon

Bu bölümü incelediğinizde her ağaç kökünden çürür atasözü ile ilgili kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Bir topluluğun dayandığı temellerin çok sağlam olması onu her zaman ayakta tutan bir etkendir. Mesela topluluk olarak en küçük birim ailedir. Ailenin sarsılmaz, sağlam bir sevgi bağı üzerine kurulu olması gerekir. Bu bağ ailenin uzun yıllar huzur ve güven içinde yaşamasına katkı sağlayacaktır. Temelli sağlam olmayan binalar nasıl en ufak bir sarsıntıda yıkılıp enkaza dönüşüyorsa dayandığı temelde sorun olan topluluk da yıkılır.

Toplulukları apartmanlara benzetebiliriz. Apartmanın temeli sağlam olduğunda depremde ayakta kalır ancak temeli çürükse o apartmanın yıkılması kolay olur. Milleti, insan topluluklarını da bir arada tutan şey inandığı değerlerin sağlam olmasıdır. Topluluğu bir arada tutan, güçlü kılan en önemli unsurlar aradaki birlik duygusu, sevgi ve gönül bağı ve sadakattir. Bu anlamda hangi topluluğa dahil olursak olalım o topluluğun temelinin sağlam olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir takım ruhu denektir aslında. Futbol takımı, aile, sınıf ortamı, millet gibi toplulukların ayakta kalması sağlam temellere dayanmalarına bağlıdır. Yani topluluk içinde birlik ruhu olmalıdır.

Sonuç olarak topluluk aynı amaç uğruna, birbirine gönülden bağlıysa, aralarında sıkı bir dayanışma ve birlik varsa o topluluğun temeli sağlamdır diyebiliriz. Ancak temelde çatlak oluşursa o aman ne yaparsanız yapın ait olduğunuz toplumu bir arada tutan unsurlarda bozulmalar baş gösterecektir. Bu yüzden birliğimize, aramızdaki sevgi ve saygıya, dayanışma iklimine, beraber hareket etmeye özellikle dikkat etmeliyiz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski