İslam ve aile konulu bir kompozisyon yazınız.

Bu bölümde kısaca yazdığımız metnin sorusu: Defterinize İslam ve aile konulu bir kompozisyon yazınız.

Dinimizde aile kavramının özle bir önemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Aile milletin temeli, yeni nesillerin devamlılığını sağlayan bir bütündür. İslam dini açısından aile olmak ve hayatımızı aile üzerine kurmak ayrı bir öneme sahiptir. Evlilik yoluyla kurulan aileler toplumun oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Yeni yetişecek nesillerin ailede aldığı eğitimle güzel ahlaklı olması beklentiler arasındadır.

Aile olmanın bir Müslüman olarak çok önemli görevlerimizden biri olduğunu unutmamalıyız. Aile yapısını bozan her şeye karşı çıkmalıyız. Bizler mümin olarak Allah'ın emrettiği, peygamberin sünneti olan evliliğe olumlu bakmalıyız. Aileyi bir kurum olarak düşünürsek bu kurumda yeni nesiller yetişiyor. Hem de dinimizin emrettiği gibi temiz ve düzenli bir hayat bu sayede mümkün olacaktır. İnsanlar ailede helali, haramı, Allah'ın emri ev yasaklarını öğreniyor. İslam dini de zaten evlenmeyi önemsiyor. Yaşı gelen her yetişkin insan dinin gereklerine uygun olarak evlenince ailesini kurmuş ve sorumluluklarla birlikte yeni ve düzenli bir hayata başlıyor. Bu süreçte doğan çocuklar da toplumun devamı için çok kıymetlidir. Evet, aile olmak sorumluluk altına girmek demektir ancak burada hayatı müşterek bir şekilde yaşamak vardır. Bu yüzden aileyi oluşturan kadın ver erkek hayatı beraber göğüslüyor. Yuvalarını sağlam temeller üzerine kuruyor. Çocuklarını da iyi bir şekilde Allah'ın emirlerine uygun olarak yetiştirirlerse işte o zaman toplumda huzur iklimi oluşuyor.

Sonuç olarak İslam dinine mensubuz. Bu nedenle Allah'ın aile olma konusundaki emrini yerine getirmemiz gerekiyor. Günahlardan, haramdan uzak bir hayat için, helal yoldan evlenmek ön plana çıkıyor. Dinimiz bize aile hayatının güzelliğini her fırsatta tavsiye ediyor. Bu güzelliği yaşamak için dinimizin gereklerine uymalıyız. Aile bütünlüğüne sahip çıkmalıyız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski