Kalem Kılıçtan Keskindir Kompozisyon

Bu bölümdeki yazıyı incelediğinizde kalem kılıçtan keskindir atasözü ile ilgili kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Kalem bilgiyi, kılıç ise kaba kuvveti temsil etmektedir. Biz kaba kuvvetle her şeyin çözülebileceğini düşünürüz ama aslında etkili olmak anlamında kalem kılıca göre daha etkili sonuçlar ortaya koyar. Yani bir işten istenilen sonucu almak için bilgiye başvurmalıyız. Medeni olmak bunu gerektirir. Kaba kuvvet eskide kalmış, artık ömrünü tamamlamış bir zorbalık olarak görülmelidir. Önemli bir işi yaptırmak için resmi yazıyla bunu ilgililere tebliğ etmek daha hızlı sonuç verir. Hem kimsenin burnu kanamaz hem de işler bir an önce yoluna koyulur. Dolayısıyla kalemin gücüne güvenmeliyiz.

İnsanlar eskiden bir yeri almak için savaşır, kılıç kullanırmış. Ama artık yazı denen bir şey car. Kılıçla baskı uygulamak eski çağlarda kalmış şimdi geçersiz olan bir uygulamadır. Şimdi bilgi çağında yaşıyoruz. Her şey bilim ve yazının ışığında gelişiyor. Sorunlar da çözüme yazının etkisiyle kavuşturulmalıdır. Dövüşerek, baskı ve zorbalıkla kaba kuvvetle bir şey elde etmek artık bu çağın dışında kalmıştır. En doğrusu yazı ve ilmin rehberliğinde meseleleri, halletmektir. Mesela devlet başkanı emrindekilere yazılı bir emir veriyor. Herkes bu görevi hemen kısa sürede yapıyor. Yine emniyet müdür polislere yazıyla bir görev veriyor. Polisler işini bu görev doğrultusunda yapıyor.

Görüldüğü gibi yazılı olan her şey kaba kuvvete göre daha kullanışlı ve uygulanabilir özelliğe sahiptir. Burada kalemin keskinliğini açıkça görebiliriz. Sonuç olarak sorunları kavgayla gürültüyle çözmek iyi bir şey değildir. Önemli olan insana yakışan medeni şekilde diplomatik yollarla çözüm üretmektir. Bunun için bilginin, ilmin, yazının etkinliğine inancımız tam olmalıdır. Keskin olmak bir işte etkili sonuç vermektir. Bu durumda yazıyı temsil eden kalem kılıca göre daha üstündür.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski