Kendi Kültürü ile İlgisi Olmayan İnsan Ülkesinin Yabancısıdır Kompozisyon

Bu bölümü bitirdiğinizde kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır sözü ile ilgili kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Yaşadığımız, vatandaşı olduğumuz ülkenin kültürünü bilmek lazımdır. Bir insan kendi kültürünü çok iyi tanımalıdır. Kültürüne ait olan ögeleri iyi bilmeli, dilini, tarihini, gelenek ve göreneklerini yakından takip etmelidir. Eğer kendi kültürü hakkında hiç bilgisi olmayan biri ise o kişi hakkında ülkesine yabancı biri diyebiliriz. Bu da çok istenen bir şey değildir.

Mesela bizim kültürümüzde milli ve manevi değerlerimiz çok önemlidir. Milli kültür unsurları olarak dilimiz, tarihimiz, folklörümüz, örf ve adetlerimiz önemli bir yere sahiptir. Manevi olarak da dini inanışımız, aile yapımız kültürümüzde önemli yer tutar. Bunlar hakkında bu ülkenin vatandaşı olarak ortalama bir bilgimizin olması gerekiyor. Halkımızın gözünde nelerin önemli olduğu, bayrağımızın, ezanımızın, aile yapımızın bize has olan kıymetini iyi bilmeliyiz. Tarihimizi yakından tanımalı, ana dilimize gereken özeni göstermeliyiz. Kültürünü iyi tanıyan biri bu değerlere karşı her zaman hassasiyetini gösterebilir. Fakat kendi kültürüyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar bu hassas noktalara dikkat etmez. Çünkü o sanki bir başka ülkeden ülkemize gelmiş yabancı gibidir.

Sonuç olarak bu ülkenin insanı olup da kültürünü bilmemek çok önemli bir eksikliktir. İnsan kendi evine yabancı olmamalıdır. Biz ülkemizi evimiz gibi düşünürsek evimizde nelere kıymet veriliyor, neler bizim için önemsiz bunları iyi biliriz. Aynı çatı altında yaşadığımız ailemizin hassasiyetlerini bilmezsek biz o eve yabancıyız demektir. Bu da aynı kendi kültürü ile ilgisi olmayan insanın düştüğü duruma benzer. Dolayısıyla bir vatandaş olarak ülkemizi sevmeli, kültürümüzü oluşturan unsurları çok iyi öğrenmeliyiz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski