Eğitim Görmüş Halkı Bir Yöne Sevk Etmek Kolay, Sürüklemek Güçtür, İdare Etmek Kolay, Köleleştirmek İmkansızdır Kompozisyon

Bu bölümü inceleyerek eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır sözü ile ilgili kompozisyon için örnek alabilirsiniz.

Eğitim görmüş bir toplum bilinçli ve kültürlüdür. Bu sayede onlara rehberlik etmek, onları bir alana sevk etmek son derece kolaydır. Eğitimli olmanın bir getirisidir bu. Fakat onları kendi düşünceniz ve bakış açınıza göre bir yere sürüklemek çok zordur. Çünkü eğitimli olmanın verdiği bilinçle o halk her şeyi sorgulamaya başlar. Vaziyete bir mantık çerçevesinden bakar. Aklına yatmayan, katılmadığı şeyleri de kolay kolay kabullenmez.

Eğitimli halk akıllıdır. Onları rahatlıkla idare edebilirsiniz. Çünkü kendisine söylenenleri yapabilir, nizama uygun davranırlar. Bir yerde nasıl davranılması gerekiyorsa ona uyum sağlarlar. Yazılı kurallara, kanunlara uyum gösterirler. Bu durum bilinçli sürücülerin trafik kurallarına uymasına benzer. Eğitimli kişiler de toplumun düzeni için uyması gereken kurallara riayet ederler. Eğitim insana aklını kullanmayı, düşünmeyi öğretir. İnsanları karşısına konulan şeylerin mantığını aramaya yöneltir. Doğru ve yanlışı ayırt edebilmeyi sağlar. Dolayısıyla eğitimli olmak farklı bir ayrıcalık olarak değerlendirilebilir.

Eğitim almış bir halkı köleleştirmek, onları tek tip haline getirmek, istediğiniz her şeyi yaptırmak imkansızdır. Başta da dediğim gibi onlar sahip oldukları eğitim seviyesinin etkisiyle sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmiş durumdadır. Bu özellikleri koyun gibi güdülemeyeceklerini gösterir. Dolayısıyla insanların bilinçli olması, sorgulamayı öğrenmesi eğitimle kazanılan çok önemli şeylerdir. Eğitim görmemiş toplum kendisine dayatılan her şeyi olduğu gibi kabul eder. Onları sorgulamaya gerek duymaz. Yönetenler ne derse o doğrudur anlayışına sahiplerdir. Bu da bir insan için çok da kabul edilebilir değildir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski