Kompozisyon yazmak yetenek işi midir? Açıklayınız.

Bu bölümü incelediğinizde kompozisyon yazmak yetenek işi midir, açıklayınız konusunda bilgi edinmiş olacaksınız.

Kompozisyon yazmak yazılı anlatım becerisini ölçen bir etkinlik olarak bir yetenek işidir. Çünkü herkes iyi bir kompozisyon yazamaz. Eline kağıt alan herkes bir şeyler karalar, yazar, anlatır ama bunlar gerçek anlamda kompozisyon sayılamaz. İyi bir kompozisyon için etkili bir anlatım yeteneğine, duygu ve düşünceleri anlamlı bir bütün olacak şekilde ifade etmeye gerek vardır.

Kompozisyon yazmak, bir yetenek işi olmasaydı herkes yazar olurdu. Baktığımızda yazar sayısı da sınırlı orandadır. Demek ki bu yeteneğe herkes sahip değildir. Yetenek dediğimi şey insanların birbirinden ayıran üstün meziyetlerdir. Nasıl herkes sanatçı ve ressam olamıyorsa, herkes de kompozisyon yazmayı beceremez. Çünkü ortada yazılı anlatım açısından bir yetenek vardır.

Kompozisyonun bazı kuralları vardır. Kağıt ve sayfa düzeni iyi olmalı, içeriğinde bir anlam bütünlüğü olmalıdır. Okuyan içeriğe doymalıdır. Sayfalarca yazıp hiçbir şey anlatmamaktansa doyurucu bir anlatım daha önemlidir. Kompozisyon yazma yeteneği olduğundan dolayı insanlar yazmaya çalıştığında herkesin akkına bir şeyler gelmez. Bu işten anlamayanlar ne yazacağının kendini yazılı olarak nasıl ifade edeceğini bilemez. Kağıt önünde öylr boş boş bekler.

Sonuç olarak yazmak da bitir yetenek işidir. Bu alanda kendimizi geliştirmek için çok okumalı, makaleleri, metinleri iyice incelemeliyiz. Çünkü onlar bizim için iyi birer örnek olacaktır. Her yazının bir başlangıcı bir ortası, bir de sonu olsa da metnin tamamına baktığımızda aynı konu etrafında bir şeyler anlattığını görürüz. Dolayısıyla bu yeteneği olan insanlar düşüncelerini kağıda aktarırken mantıksal tutarlılığa, paragraflar arasındaki anlam bütünlüğüne de özellikle dikkat eder.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski