Kültür ve Medeniyet Bakımından Dilin Önemi Kompozisyon

Bu bölümü inceleyince kültür ve medeniyet bakımından dilin önemi ile ilgili kompozisyon yazısı için fikir alabilirsiniz.

Dil kültürün oluşması, yerleşmesi, gelecek kuşaklara aktarılması anlamında çok önemlidir. Dil olmadan bir kültür geçmişten geleceğe aktarılamaz. Kültürü yaşatan bu açıdan dildir dersek yanlış olmaz. Medeniyet de bir toplumun, milletin yaşadığı coğrafyada kendi izlerini bırakmasıdır. Bunda da dilin önemi göz ardı edilemez. Dil ile her şeyimizi yazılı veya sözlü olarak anlatıyor, yeni nesillere öğretiyoruz. Dil sadece bir anlaşma aracı olarak görülmemeli aynı zamanda kültür ve medeniyetin kalıcı hale gelmesinde çok önemli rol oynayan bir araçtır.

Yıllar akıp geçse de kültür ve medeniyeti ayakta tutan en temel unsur hiç şüphesiz dildir. Dil toplumsal birikimi, kültür hazinelerimiz, medeniyete ait kalıntıları her zaman yaşatır. Dil sayesinde geçmiş yaşantılarımız, kültürel miraslarımız,i medeniyetimizin göstergeleri ileriye taşınır. Bu taşıma bazen yazılı eserler aracılığıyla, bazen de sözlü kültür unsurlarıyla gerçekleştirir. Edebiyat gibi yazılı bir alan var. Tarih gibi geçmiş hafızamızı kaydeden kültürel anlamda çok önemli bir dal var. Bunlar dilin etkili olarak kullanıldığı alanlardır. İnsanlar geçmişini, kültürünü, medeniyetine ait her şey dili vasıtasıyla unutmamayı öğrenir. Dil yaşadıkça bizler bildiklerimizi yazılı veya sözlü eserler yazarak veya anlatarak sanki bir hafızaya alır gibi kaydederiz. Bütün bunları dille gerçekleştiririz. Çünkü dilin taşıyıcı bir özelliği var. Dil olmasaydı kültürümüz de, medeniyetimiz de unutulup giderdi.

Görüldüğü gibi kültür ve medeniyetin yaşatılması, geleceğe en doğru biçimde aktarılması bakımından dilin önemi çok büyüktür. Bizler dilimizi iyi öğrenmeli, kültürümüze ait unsurları iyi bilmeli ve yeni nesillere doğru bir şekilse aktarmalıyız. Böylece kültürümüz geleceğe güvenle taşınmış olur ve hiç unutulmaz. İşte burada dilin ne kadar önemli bir işleve sahip olduğunu açıkça görüyoruz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski