Tefrika Girmeyince Bir Millete Düşman Giremez Kompozisyon

Bu bölümü bitirdiğinizde tefrika girmeyince bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez sözü ile ilgili kompozisyon yazacak düzeye ulaşacaksınız.

Bir milleti zayıflatacak tek düşman bölünmüşlüktür. Bu bölünmüşlük halk arasında ayrışma demektir. Buna tefrika adını veriyoruz. Dolayısıyla toplum bir bütün halinde yaşadığında çok güçlüdür. Onun arasına kötü niyetleri olan hiçbir düşman giremez. Fakat toplumun içinde bir karışıklık, parçalanma, ikiye bölünmüşlük çıkarsa, işte o zaman durum vahimdir. Mesela bazı ülkelerde iç karışıklıklar yaşanıyor. Bu o ülkenin içine tefrika girdini gösterir. Tefrika da ülkeyi yıpratan, zayıflatan bir durum olarak asla istenmez.

Kötü emelleri olan güçlü ülkeler bir devleti içeriden yıkmaya çalıştığında halkın arasına nifak tohumları ekmeye çalışırlar. Buradaki amaç halk birbirine düşürmek, ve ayrışmaya yol açacaktır. İşte tam anlamıyla bu bölünmüşlük tefrika demektir. Tefrika milleti içeride çökerten kötü bir niyetin ifadesidir. Bir evde huzursuzluk çıktığında orada ne tat ne tuz kalır. Aynı bu şekilde bir ülkede halk arasında bölünme çıkması da o ülkenin huzurunun kaçmasına, birliğinin zedelenmesine dolayısıyla gücünün azalmasına yol açacaktır. Bunu bilerek tefrikaya, aramıza açmaya çalışanlara, halkımızı birbirine düşürmeye çalışanlara, ülkemizi zayıflatmaya niyetlenenlere asla fırsat vermemeli her zaman birlik içinde yaşamalıyız.

Sonuç itibariyle bir milleti kimsenin yıkamayacağı kadar güçlü yapan birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yüreklerin vatan sevgisiyle atmasıdır. Böyle bir millet tek vücut olmayı başarır ve arasına düşman girmesine asla müsaade etmez. Bu yüzden her şeyden önce millet olarak birliğimize önem vermemiz gerekiyor. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz birbirine ters düşse bile toplum olarak kendi içimizde bir bütün olmayı, bölünmeyecek kadar sıkıca birbirimize tutmayı bilmeliyiz. İşte o zaman her türlü düşmandan korunmuş oluruz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski