Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır ile ilgili konuşma yapınız.

Bu bölümdeki konuşma etkinliğinin sorusu: “Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.” Juvenalis (Yuvenal)

Bu sözün size çağrıştırdıkları ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hepimizin bildiği gibi insanlar çeşit çeşittir. Her birimizin bir diğerinden ayrılan özelliği vardır. Kimimiz yeteneklerimizi belli ederken bazılarımız da çok iyi olduğu bir yeteneğini ifade edip de kendini kanıtlayamaz. Yani onun da çok iyi olduğu alanlar vardır ama kişiliği veya çekingen oluşu bu yeteneğini kapatabilir. Onu fark eden de eğitimcilerdir. Eğitimciler öğrenciyi elmas gibi yontarak onun içindeki değeri gün yüzüne çıkartır.

Ancak olaya bir de şu açıdan bakmalıyız. Mesela yontulmamış elmas her ne kadar yontulmasa da yine elmas olarak çok kıymetlidir. Bu elmasların içinde saklı bir cevher vardır. Önemli olan o cevheri açığa çıkarmaktır. İnsanların da dışarıdan bakıldığında hiçbir kabiliyeti, becerisi görünmeyebilir. Onları anlamak için elmasın yontulması gibi, insanın da derinlemesine incelenerek yakından tanınması gerekiyor.

Kısaca ifade edecek olursak insanlarla vakit geçirmek onları daha iyi tanımaya fırsat tanıyacaktır. Böylelikle kimin hangi alanda daha başarılı olduğu, kimselerin bilmediği içinde sakladığı üstün yetenekleri olduğu ortaya çıkacaktır. Okulda bile her öğrencinin daha yatkın olduğu, başarı gösterdiği, daha iyi olduğu dersler var. Birimiz sporda üstünlük gösteriyoruz, diğerimiz müzik alanında yetenekli oluyor. Bazılarımız matematikte çok iyi oluyor, bazılarımızın da sözel zekası çok iyi oluyor. Bunların anlaşılması öğrencinin daha yakından tanınmasıyla mümkündür. Bundan sonrası o alanda desteklenmesi gerekir. Konuşmamı dinlediğiniz için saygılar sunarım.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski