Aile ve Toplum Konuşma Sınavı

Bu bölümde sizlere örnek olması amacıyla aile ve toplum ile ilgili konuşma sınavı için bir yazı yazdık.

Toplum bir bütün olarak karşımıza çıkar. Toplumun meydana gelmesinde ise aile başrol oynamaktadır. Aileler olmasa toplumda ortaya çıkmaz. Bu yüzden bir toplumun tezahür etmesi için aile olmazsa olmaz bir kurumdur diyebiliriz.

Bir toplumu toplum yapan en önemli mekanizma aile kurumudur. Aile toplumun temeli olan bir kaynaktır. Bu anlamda aileye önem vermeyen toplumların ayakta kalması düşünülemez. Çünkü aile, toplum için birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir. İnsanlar okula başlamadan önce ilk eğitimini ailede alıyor. Doğruyu, yanlışı en başta ailesinden öğreniyor. Böylece toplum içine çıktığında uygun davranışlar gösteriyor. Buradan hareketle toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi aile kurumunda kazandırılıyor diyebiliriz.

Aile kültürümüzün, örf ve adetlerimizin ve dinimizin gereklerine uygun bir oluşumdur. İnsanlar aile kurarak çoğalıyor ve toplum bu sayede dinamikliğini koruyor. Dolayısıyla toplumun sürekliliğinde ailenin payı çok büyüktür. Evlilik yapan insanlar çekirdek aile olarak toplumun gelişmesine, büyümesine katkıda bulunurken bir yandan da geleneklerimizin yaşatılmasında, dinimizin gereklerinin yerine getirilmesinde önemli ölçüde etkiye sahiptir.

Alenin bireysel anlamda olduğu gibi toplumsal açıdan da çok faydalı işlevleri vardır. Bireyler ailesinde aldığı terbiye ile insan içine çıkar. Görgüyü, inceliği, nerede nasıl davranacağını ailesinde öğrenir. Toplusal açıdan da aileler doğrunun yanlışın ayırt edildiği, insanları hayata hazırlayan, onların sosyalleşmesine katkı sağlayan öğretici bir kurum olarak karşımıza çıkar. Görüldüğü gibi aile olmanın birçok olumlu işlevi vardır.

Kısaca özetlersek aile olmak toplumu oluşturmak ve daha da büyütmek için son derece önemlidir. Ailede oluşan sevgi bağları, sadakat gibi konular, iş birliği, dayanışma ruhu toplumun da güçlü olmasına katkıda bulunmaktadır. Aileler güçlü olursa toplum da bundan nasibini alacaktır. Böylece bir millet güçlü olmayı, birlikte hareket etmeyi öğrenecektir. Bu da milli birliğin sağlam temeller üzerinde oluşması anlamına gelir.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski