Cumhuriyet ve Türkçemiz Konulu Kompozisyon

Bu bölümdeki yazıyı tamamladığınızda Cumhuriyet ve Türkçemiz konulu bir deneme yazınız ile ilgili kompozisyon oluşturacak kadar fikir alacaksınız.

Cumhuriyet pek çok yeniliğin hayata geçirildiği bir yenilenme dönemi fırsatı sunmuştur. Bu dönem Atatürk Türkçenin gelişimi adına çok önemli işler başlatmıştır. Bunlardan birisi Türk Dil Kurumunun kurulmasıydı. Buradaki amaç Türkçenin yabancı dillerin olumsuz etkilerinden temizlenmesiydi. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde Türkçemizin dünyanın en eski ve köklü dillerinden biri olduğunu tescillemekti. Zaten o dönem millet olarak her anlamda ulusallaşma ve bağımsızlık vurgusu ön plandaydı. Bu noktada Türkçenin de milli bilinçle yabancı dil etkisinden temizlenmesi gerekiyordu.

Türkçemiz içinde barındırdığı edebi zenginlikle, kültürle ve tarihi unsurlarla milli kimliğimizin simgesidir. Onun milletimizin ulusal kimliğini temsil etmesi geleceğimizi emanet edeceğimiz geçenlere arasında doğru, anlaşılır ve etkili bir biçimde kullanılmasını yaygınlaştırmak, ülkemizdeki okuma yaza oranını yükseltmek ve bilimsel çalışmalarda Türkçemizin kullanımına önem vermek için korunması, önemsenmesi gerekir. Atatürk de bunun bilincinde olarak Türkçemizin geliştirilmesi, doğru ve etkili bir şekilde kullanılması için çeşitli adımlar atmıştır. Cumhuriyet dönemi Türkçemiz için bir şahlanış dönemi olmuştur. Atatürk Türkçemizin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması adına Türk Dil Kurumunu, kurarak bu işi ne kadar önemsediği göstermiştir. Bunun yanı sıra bir de dil kurultayı kurmuştur. Bütün bu çalışmalar Türk dilinin Cumhuriyet döneminde gelişmesine öncülük etmiştir.

Sonuç olarak Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkçemizde önemli gelişimler görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde okullaşma oranı artmış, Türkçemizin zenginlikleri, köklü bir dil oluşu bütün dünyaya gösterilmiştir. İnsanlarımızın ana dilimizi doğru bir şekilde kullanması, Türkçenin yabancı dillerin olumsuz etkisinden arındırılması gibi olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Türkçemizin de ana dilimiz olarak milli bir meselemiz olduğu bütün halkımızca benimsenerek onun doğru şekilde kullanılması bilinci gittikçe yayılmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski