Ahlaklı Olmak Konuşma Sınavı

Bu bölümdeki metni incelediğinizde ahlaklı olmak ile ilgili konuşma sınavı konusunda fikir alabilirsiniz.

Ahlaklı olmak bir insanın her türlü günah, suç teşkil eden davranışlardan kaçınması, doğru ve güzel olan davranışları benimsemesidir. Mesela ahlaklı olan hırsızlık yapmaz, yalan söylemez, fenalıklardan uzak durur, dürüst biridir. Bu olumlu davranışları karakter edinmesi onu toplumda sevilen biri yapar. Bu nedenle ahlaklı kişilere edepli insan denir. Edepli insan oturmasıyla, kalkmasıyla, konuşmasıyla, davranışlarıyla her yerde kendini belli eder.

Ahlak bütün iyi huyların insanda toplanması olarak düşünülebilir. Dinimiz ahlaklı olmayı tavsiye eder. Bu anlamda ahlakımızı güzelleştirmek için dinin gereklerini yerine getirmeliyiz. Ahlak kelimesinin içinde insanlarda bulunması gereken bütün olumlu davranışlar yer alır. Yani ahlakı, olumlu karakter özelliklerinin bir bütünü olarak görebiliriz. Bu yüzden dinin öğretilerini iyice benimsemeli iyi ve kötü olan şeyleri ayırt etmeli, kötülükten kaçınıp iyi olana yönelmeliyiz. İşte o zaman ahlaklı bir insan oluruz.

Bence ahlaklı olmaya çalışan biri küfürlü konuşmaz, kimsenin hakkını yemez. Günah olan her türlü şeyden kesinlikle uzak durur. İbadetini yapmaya çalışır, Kuran okur, peygamberin sünnetlerine uymaya çalışır. Hayatı boyunca doğruluk üzere yaşamayı benimser. İnsan için yaratılmışların en şereflisi ifadesi kullanılır. Bu anlamda insanın aklı ve onu kullanmayı bilen bir iradesi vardır. Biz irademizi sahip olup, onu iyi yönetip kötülük, suça ve günahlardan uzak durup iyi ve güzel olan şeyler yaptığımızda güzel ahlaka yakın bir tavır içinde olduğumuzu göstermiş oluruz.

Kısaca belirtmek gerekirse düzgün bir insan olduğumuzda ahlaklı biri oluruz. Böylece kaba, istenmeyen, çirkin davranışlar göstermeyiz. Kimsenin gözünden düşecek duruma gelmeyiz. Çünkü ahlaksızlık edenler asla sevilmezler. Ahlaksızlık toplumda hiçbir şekilde kabul görmez. Oysa ahlakı düzgün biri olursak hem sevilen biri oluruz, hem saygınlığımız artar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski