Adil Sözcüğü ‘Eşit’ Anlamına Gelmez Bilgilendirici Metin

Cümle: Adil sözcüğü ‘eşit’ anlamına gelmez. Adil, herkesin ihtiyacı olanı almasıdır; eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. Defterinize, yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı, günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Her insan ihtiyacı olanı bir şekilde alır ve bu ihtiyacını gidermiş olur. Burada adil olma söz konusudur ancak önemli olan her imkandan herkesin eşit şekilde yararlanmasıdır. Herkesin imkanı da aynı olmadığına göre bütün insanların eşit bir şekilde her şeye ulaşması mümkün değildir.

Hepimizin yaşam şartları birbirinden farklıdır. Bununla birlikte boyumuzun uzunluğu yine aynı değildir. Uzun boylu olan biri görmek istediği bir yeri rahatlıkla görürken kısa boylu olanlar aynı şartlarda bunu yapamaz. Çünkü boyunun kısalığı buna izin vermez. Dolayısıyla şartlar her ne kadar hepimizi için adil görünse de ulaştığımız imkanlar eşitlik içermez. Mesela önümüzde yüksek bir duvar olsa bu duvarın arkasındaki manzaraya bakmak için birkaç kişi çabalasak, herkes için böyle bir imkan var gibi görünebilir. Bu durum adil olarak herkesin böyle bir manzaraya bakma imkanına sahip olmasını ifade eder ancak boyu yetişmeyenler için bu duvarın üstünden ötedeki görüntüye bakmak mümkün değildir. İşte bu örnekten hareket ederek adil olmakla eşit olmak hakkında aynı şey değildir sonucuna varırız.

Görüldüğü gibi dünyada herkes için tam anlamıyla bir eşitlikten söz edilemez. İmkan olarak bazılarımız kısıtlı şartlar altında yaşamak zorunda kalıyoruz. Ekonomik durumumuz, boyumuz, kilomuz, sağlık durumumuz, fiziksel ve psikolojik hallerimiz her adil durumdan eşit derecede faydalanacağımız anlamına gelmiyor. Bütün insanlar için bir yerde şartlar aynı olsa da, hiçbir engel görünmese de içinde bulunduğumuz vaziyet gereği her imkandan istediğimiz oranda faydalanamayız. Buradan hareketle eşitlik üzülerek söylüyorum herkes için geçerli değildir.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski